Hjälp från elektroniska tjänster TietoEnator levererar ett nytt kundsystem till Helsingfors socialförvaltning

Hjälp från elektroniska tjänster TietoEnator levererar ett nytt kundsystem till Helsingfors socialförvaltning Helsingfors Stads socialförvaltning har satt som mål att bli en av de mest effektiva användarna av IT för socialtjänster i Finland till år 2005. TietoEnator har valts som leverantör av det nya informationssystemet för kundarbete. Under den första fasen kommer TietoEnator att leverera lösningar baserade på Effica - produktfamiljen för barnomsorg, barndaghem och övrig barnavård. Den andra fasen kommer att stödja verksamheter knutna till exempelvis, hemtjänst, icke-institutionellt socialarbete, olika bidrag, alkoholmissbrukare, områdestjänster och familjerådgivning. Den andra fasen kommer att startas då den första fasen tagits I bruk och har godkänts. Målet med det nya kundsystemet är att stödja det dagliga kundarbetet, underlätta den kontrollerade och högkvalitativa användningen av kunddata, producera data som stödjer planering, kontroll och uppföljning av tjänsteverksamheten samt möjliggöra den systematiska utvärderingen av verksamheten. @ Målet med reformen är att stödja vår pågående utveckling av kundarbetet. De centrala kraven som vi specificerade för informationssystemet var att det måste stödja rådgivning, möjliggöra upprättande av en verksamhetsplan och hjälpa oss att genomföra den. Dessutom blir uppföljning av effekterna och resultaten av kundarbetet alltmer viktigt och vi behöver nya, moderna lösningar även för detta. Vår utvärdering visade att TietoEnators totallösning var den bästa med hänsyn till kostnad och funktionalitet, säger Marjatta Miettinen, ansvarig för socialförvaltningens IT-projekt. @ För våra kunder betyder reformen större trygghet än tidigare. Systemet övervakar automatiskt att hänsyn tas till driftsinstruktioner och regler som vi har specificerat. Dessutom, i många fall, får kunden möjlighet att själv hantera olika ärenden elektroniskt när det bäst passar honom/henne. Om kunden så önskar, kan han/hon, till exempel, följa upp hur hantering av ett ärende fortskrider, förklarar Miettinen. Barnomsorgsverksamheten i Helsingfors Stad omfattar mer än 24 000 barn och 7 500 anställda. Omkring 6 000 barn årligen innefatts av olika barnomsorgsverksamheter. TietoEnator är en ledande leverantör av informationssystem för socialtjänsten och hälsovårdssektorn i Skandinavien, och ca 400 av dess experter arbetar inom denna sektor. Effica - produkt familjen har utvecklats för att betjäna socialtjänstsektorn och hälsovården samt att stödja sammankopplade vårdlänkar och samarbetet mellan organisationer. De senaste möjligheterna från elektroniska kundsystem och digital teknologi utgör en vital del i Efficas utveckling. För vidare information: Helsingfors Stad socialförvaltning, Marjatta Miettinen, tel. +358 9 310 43007 TietoEnator, Kari Malinen, tel. +358 14 415 7162 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00510/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/26/20000626BIT00510/bit0002.pdf

Dokument & länkar