Kalmar Industries tecknar outsourcing-avtal med TietoEnator

Kalmar Industries tecknar outsourcing-avtal med TietoEnator TietoEnator har tecknat ett avtal med Kalmar Industries, ett Partek- företag, gällande övertagandet av driften av Kalmar Industries IT- infrastruktur och underhållsfunktioner inom de nordiska länderna. Avtalet ligger i linje med Kalmar Industries strategi, att frigöra kapital från icke-affärsrelaterade aktiviteter för investeringar i kärnverksamheten. Målet är att etablera ett långsiktigt partnerskap mellan Kalmar Industries och TietoEnator. - TietoEnator följer med i utvecklingen av tekniska lösningar och kan förbättra de tjänster Kalmar Industries behöver i sin affärsverksamhet. Som ett resultat av detta, kommer vi att få en fortlöpande förbättring av produktiviteten och en ökad kostnadseffektivitet när det gäller driften av hela IT-infrastrukturen, säger Roger Jehander, Chief Financial Officer (CFO) vid Kalmar Industries. Tjänsterna som läggs ut omfattar IT-drift och underhåll, på-platsen support, helpdesk-funktioner, samt hanteringen av den befintliga infrastrukturen vid anläggningarna i Kalmar LMV, Ljungby, Lindhult, samt Tammerfors i Finland. Tjänsterna kommer att implementeras och vidareutvecklas enligt TietoEnators tjänstekoncept TotalPro. - Avtalet gör det möjligt för oss att fördjupa vårt samarbete med Kalmar Industries inom de nordiska länderna. Vi tror att ett långsiktigt partnerskap också kommer att generera genuina affärsfördelar för både Kalmar Industries och TietoEnator, säger Seppo Mellas och Per-Eric Lindberg, direktörer vid TietoEnator. För ytterligare information, v g kontakta: CFO, Roger Jehander, Kalmar Industries, tel. 0372-261 39 Direktör Seppo Mellas, TietoEnator, tel. +358 8 8626 1754 Direktör Per-Eric Lindberg, TietoEnator, tel. 0586-827 02 TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. Vi erbjuder management-konsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogs- och energiindustri.www.tietoenator.com Kalmar Industries är en världsledande leverantör av godshanteringslösningar för hamnar, terminaler, och för vissa industrikunder inom utvalda segment. Kalmars produkter tillverkas i Finland, Sverige, Holland, Estland, och USA. Cirka 70 000 maskiner tillverkade av Kalmar Industries, används dagligen i över 140 länder. Kalmar Industries är en del av Partek-gruppen. www.kalmarind.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00240/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00240/bit0002.pdf

Dokument & länkar