Konkurrensverket godkänner Atles köp av Dotcom

Konkurrensverket godkänner Atles köp av Dotcom Konkurrensverket godkänner Atles övertagande av Dotcom från TietoEnator. Godkännandet innebär att Atle blir ny huvudägare med ett aktieinnehav på 48 procent. TietoEnator står kvar som delägare och behåller 48 procent i det tidigare helägda Dotcom. Resterande 4 procent ägs av Dotcoms företagsledning och styrelse. Försäljningen är för TietoEnators del ytterligare ett steg i renodlingen av verksamheten och ligger i linje med företagets strategi att fokusera på branscher där man har eller kan ta marknadsledande positioner. Dotcom blir i och med godkännandet ett fristående företag som nu kan fortsätta satsningen och expansionen inom kärnverksamheten. Med sina 600 medarbetare på 35 orter och 1 miljard i omsättning är man redan idag en av Sveriges ledande systemintegratörer och leverantörer av kommunikationslösningar. TietoEnators bibehållande av ägarandel markerar att företagen kommer att fortsätta samarbeta även i framtiden. För ytterligare information kontakta: Eric Österberg, Informationsdirektör TietoEnator, +46 8 632 14 26, +46 705 90 05 99 TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00470/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/19/20010119BIT00470/bit0002.pdf

Dokument & länkar