Konkurrensverket godkänner TietoEnators övertagande av Ericsson-verksamheter

Report this content

Konkurrensverket godkänner TietoEnators övertagande av Ericsson- verksamheter Konkurrensverket godkänner TietoEnators övertagande av Ericssons verksamheter inom produktutveckling i Karlstad, Luleå, Umeå och Skellefteå. Partnerskapsavtalet offentliggjordes den 26 september och innebär att TietoEnator tar över 860 anställda som arbetar med Ericssons kundrelaterade utveckling och underhåll av programvara för fasta och mobila system. Överflyttningen av verksamheterna beräknas ske den 1 november. Konkurrensverkets beslut betyder att TietoEnator befäster positionen som Nordens ledande leverantör av FoU-tjänster (forskning och utveckling) för telekomindustrin. De anställda som tas över kommer att ingå i en nybildad enhet inom den svenska delen av TietoEnator Telecom & Media och utgör en stark kompetensbas för TietoEnators fortsatta verksamhet inom telekomområdet. För ytterligare information, kontakta: Eric Österberg, informationsdirektör, TietoEnator, 0705-90 05 99 Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholmsbörsen Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/25/20021025BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar