Norra Hallands sjukvård vidareutvecklar sitt IT-stöd för vården med hjälp av TietoEnator

Norra Hallands sjukvård vidareutvecklar sitt IT-stöd för vården med hjälp av TietoEnator Länssjukvården i norra Halland har tecknat ett treårsavtal med TietoEnator om uppgradering av de vårdadministrativa programvarorna SwedeStar och Optimera samt utveckling av ny funktionalitet för dessa system. Avtalet följer på ett längre samarbete som sedan 1995 reglerats i ettåriga avtal. Det är sjukhusen i Varberg, Falkenberg och Kungsbacka som berörs av avtalet. SwedeStar är ett system för bl a datorjournal och Optimera hanterar operationsplanering. "Genom att skriva ett treårsavtal vill vi säkra den framtida utvecklingen på längre sikt. Allt fler projekt sträcker sig över flera års tid, och att vi går in i ett treårsavtal visar att vi har tillit till TietoEnators förmåga att klara ett långsiktigt åtagande", säger Kristina Wallentin, sjukhusdirektör Varbergs sjukhus. I centrum för utvecklingsarbetet står den elektroniska patientjournalen som fortfarande kompletteras av vissa pappersdokument då IT-stöd saknas för vissa dokumenttyper. "Vi hoppas bland annat kunna avveckla pappersjournalen i snabbare takt genom detta samarbete", säger Kristina Wallentin. I avtalet fokuseras åtgärder för att ytterligare förstärka och förenkla informationsutbytet mellan patientjournalen och omgivande system. Redan idag har man nått långt med reguljära EDI-lösningar. Röntgensvar och olika laboratoriesvar överförs via EDI-funktionen direkt till Swedestars remiss- och svarsfunktion och uppdaterar patientjournalen. Omvänt kan remisser och elektroniska recept skickas till externa system. Dessutom ingår satsningar på nya applikationer i avtalet, som till exempel bildscanning och digital diktering. De nya applikationerna kommer att integreras med journalen, vilket innebär att användaren har direkt tillgång till de nya applikationernas arkiv inifrån journalen, oavsett om data finns i röst-, text- eller bildform. "Länssjukvården har investerat mycket i de befintliga systemen och har idag en stor och värdefull patientdatabas. Att TietoEnators konsultteam har en lokal närvaro och hög kontinuitet i samarbetet har varit viktigt för den långsiktiga utvecklingen. Jag tror att Länssjukvårdens val att fortsätta utveckla, modernisera och integrera med omvärlden är ett bra sätt att bevara och få ut mer av gjorda investeringar", säger Leif Bäckman, TietoEnator. För mer information, var vänlig kontakta: Kristina Wallentin, sjukhusdirektör Varbergs sjukhus, tel: 0340-481 000 Leif Bäckman, projektledare TietoEnator Medical, tel: 0708-800 485 TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01040/bit0001.rtf http://www.bit.se/bitonline/2000/10/02/20001002BIT01040/bit0002.pdf

Dokument & länkar