Nya jämförelsetal för TietoEnators affärsområden gällande första halvåret 2002 och 2001

Report this content

Nya jämförelsetal för TietoEnators affärsområden gällande första halvåret 2002 och 2001 Vissa av TietoEnator-koncernens affärsenheter inom affärsområdet Telecom & Media i Tyskland, Holland och Danmark, har under året förts över till affärsområdena Banking & Finance samt Public & Healthcare. Omorganisationen har genomförts i syfte att ytterligare stärka koncernens branschfokus inom Banking & Finance i Tyskland och Holland, samt Public & Healthcare i Danmark. Den nya organisationen ger också en bättre återspegling av de aktuella enheternas kundbas. Vidare har en affärsenhet i Finland förts över från Banking & Finance till Telecom & Media. De affärsenheter som omfattas av omorganisationen omsätter tillsammans cirka 30 miljoner euro per år och har ungefär 240 anställda. TietoEnators finansiella rapportering inkluderar förändringarna från och med 1 juli 2002. Detta innebär att tredje kvartalsrapporten 2002 som offentliggörs den 25 oktober, bygger på en organisation där ovan nämnda förändringar trätt i kraft. För att underlätta analysen av affärsområdenas utveckling bifogas nya jämförelsetal för första halvåret 2002 och 2001. Övriga tre affärsområden omfattas inte av denna förändring. För ytterligare information, kontakta: Görgen Johansson, Vice President Group Control, tfn. +46 470 76 25 31, +46 70 578 3909 gorgen.johansson@tietoenator.com Päivi Lindqvist, Investor Relations Manager, +358 9-862 63276, +358 40 708 5351 paivi.lindqvist@tietoenator.com Bifogas: Net Sales Operating Profit Operating Margin Personnel on Average TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media Analytiker Net sales 2002 Net sales Isolated Accumulated MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 1-6 1-9 1-12 Banking & Finance 48 55 48 103 Telecom & Media 40 40 40 80 Public & 47 47 47 94 Healthcare Production & 57 59 57 117 Logistics Processing & 92 94 92 186 Network Resource 44 42 44 86 Management Group elimination -18 -19 -18 -38 310 318 310 628 Operating profit 2002 Operating profit Isolated Accumulated MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 1-6 1-9 1-12 Banking & 6.2 6.1 6.2 12.4 Finance Telecom & 4.1 3.8 4.1 7.9 Media Public & 4.9 4.7 4.9 9.6 Healthcare Production & 8.2 5.5 8.2 13.7 Logistics Processing & 9.0 10.4 9.0 19.4 Network Resource 5.1 3.2 5.1 8.2 Management Business Area 37.6 33.6 37.6 71.2 Group Function -3.5 -4.6 -3.5 -8.1 incl. Other Associated -0.1 0.0 -0.1 0.0 companies outside BA Operating 34.0 29.1 34.0 63.1 profit (EBITA) before goodwill amortisation and social costs on personell warrants Social costs 0.4 -0.4 0.4 0.0 on personnel warrants Operating 34.4 28.7 34.4 63.1 profit (EBITA) before goodwill amortisation Amortisation -5.0 -7.1 -5.0 -12.1 of Goodwill Operating 29.4 21.6 29.4 51.0 profit (EBIT) before non recurring items Non Recurring 0.0 0.0 0.0 0.0 items Operating 29.4 21.6 29.4 51.0 profit (EBIT) Operating margin % 2002 Operating margin % Isolated Accumulated MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 1-6 1-9 1-12 Banking & Finance 13.0 11.1 13.0 12.0 Telecom & Media 10.3 9.5 10.3 9.9 Public & Healthcare 10.6 9.9 10.6 10.3 Production & 14.3 9.2 14.3 11.7 Logistics Processing & 9.8 11.1 9.8 10.5 Network Resource Management 11.4 7.5 11.4 9.5 Business Area 12.1 10.6 12.1 11.3 Group Function incl. other Associated companies outside BA Operating margin 11.0 9.2 11.0 10.1 (EBITA) before goodwill amortisation and social costs on personell warrants Operating margin 11.1 9.0 11.1 10.0 (EBITA) before goodwill amortisation Operating margin 9.5 6.8 9.5 8.1 (EBIT) before non recurring items Operating margin 9.5 6.8 9.5 8.1 (EBIT) Personnel on average 2002 Personnel on average Accumulated Full time employees 1-3 1-6 1-9 1-12 Banking & Finance 1,980 2,112 Telecom & Media 1,602 1,613 Public & Healthcare 1,675 1,685 Production & 2,031 2,054 Logistics Processing & Network 2,369 2,374 Resource Management 1,405 1,402 Group Function incl. 84 82 other 11,147 11,322 Net sales 2001 Net sales Isolated Accumulated MEUR 1-3 4-6 7-9 10-12 1-3 1-6 1-9 1-12 Banking & Finance 43 43 38 50 43 86 124 175 Telecom & Media 41 36 29 39 41 76 105 144 Public & 44 43 37 51 44 87 124 174 Healthcare Production & 54 55 47 57 54 108 156 212 Logistics Processing & 76 82 79 92 76 158 237 329 Network Resource 44 46 40 47 44 90 130 178 Management Group elimination -20 -23 -14 -21 -20 -42 -56 -77 281 282 257 315 281 563 820 1135 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00110/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00110/wkr0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar