Rautaruukki förhandlar med TietoEnator om it-outsourcing

TRautaruukki förhandlar med TietoEnator om it-outsourcing Rautaruukki och TietoEnator har idag undertecknat en avsiktsförklaring om att inleda förhandlingar om överföring av Rautaruukkis IT-enhet till TietoEnator. Överföringen planeras att äga rum den 1 mars 2001. Förhandlingar om detaljerna i planen och dess implementation kommer att påbörjas omedelbart. Projektet blir ett av de största outsourcingavtalen som hittills genomförts i Finland. TietoEnator kommer att ta över det fulla ledningsansvaret för verksamheten inom Rautaruukkis IT-enhet innefattande drift, underhåll och utveckling. Dessutom kommer TietoEnator att förvärva IT-enhetens tillgångar och befintliga kontrakt. Systemen i användning baseras huvudsakligen på stordatorer men berör även distribuerad teknologi och distribuerade processtjänster. Rautaruukkis IT-enhet har nästan 150 anställda i Raahe och Hämeenlinna. Personalen kommer att överföras till TietoEnator med oförändrade anställningsvillkor. Personal som ansvarar för applikationsutveckling och underhåll kommer att flyttas till TietoEnators affärsområde Process & Manufacturing medan driftpersonalen flyttas till affärsområdet Processing & Network Support. Informationshantering är viktig för utvecklingen av Rautaruukkis verksamhet och konkurrenskraft. Avtalet garanterar Rautaruukki nödvändig produkt- och teknisk expertis, personal och funktionella IT- ledningstjänster i framtiden. Rautaruukki är det största stålföretaget i Norden med produkttillverkning i 15 europeiska länder och ca 12000 anställda. Detta avtal förstärker TietoEnators partnerverksamhet i Norra Europa. Koncernen är för närvarande verksam i 16 länder och affärsområdet Process & Manufacturing har 1500 anställda. TietoEnators verksamhetsområden är väl lämpade för att uppfylla Rautaruukkis behov. För ytterligare information, kontakta: Harri Ovaska, Process & Manufacturing +358 9 3486 4129, e-mail: harri.ovaska@tietoenator.com Pekka Hirvonen, Processing & Network Support +358 9 8626 2341, e-mail:pekka.hirvonen@tietoenator.com TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00590/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/15/20010115BIT00590/bit0002.pdf

Dokument & länkar