Statskontoret tecknar ramavtal med TietoEnator

Statskontoret tecknar ramavtal med TietoEnator TietoEnator och Statskontoret har tecknat ett ramavtal gällande leverans av IT-konsulttjänster. Avtalet stärker TietoEnators position som leverantör av IT-tjänster till de statliga myndigheterna i Sverige. Statskontorets ramavtal gäller under två år för ett antal stora myndigheter, bland annat Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS), Rikspolisstyrelsen (RPS) och Riksskatteverket (RSV). Avtalet omfattar konsulttjänster inom IT-verksamhetsutveckling, strategi, projektledning, systemutveckling, systemförvaltning, kundservice och datordrift-teknik. Ramavtalet väntas omsätta 250 miljoner kronor per år, och TietoEnator är ett av de åtta företag som valdes som leverantörer för rikstäckande tjänster. - Det ramavtal som nu tecknats stärker vår position avsevärt på den statliga marknaden. Vi har redan ramavtal med åtta statliga myndigheter och får nu ytterligare sex avtal. Vi har ansträngt oss att få fram de bästa konsulterna och vi är övertygade om att samarbetet med myndigheterna kommer att bli till gagn för alla parter. Vi kommer nu att ta upp diskussioner med myndigheterna om hur vi skall gå vidare i arbetet med att medverka till förnyelsen av den offentliga sektorn i Sverige, säger Lars Gahnström, VD för TietoEnator Public Sector AB. TietoEnators ramavtal med Statskontoret stödjer företagets strategi att öka konsultinsatserna inom den statliga sektorn i Sverige. För ytterligare information, kontakta: Lars Gahnström, VD TietoEnator Public Sector, 08-749 80 24 Per-Erik Lundh, marknadschef TietoEnator Public Sector, 08-749 83 03 Med mer än 10000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00330/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00330/bit0001.pdf

Dokument & länkar