SWECO köper web-verktyg från TietoEnator för att effektivisera administrativa rutiner

Report this content

SWECO köper web-verktyg från TietoEnator för att effektivisera administrativa rutiner SWECO, som är ett börsnoterat konsultföretag, har valt att effektivisera sin tidredovisning, fakturering och projektredovisning genom att använda webfunktioner ur Tieto Economa från TietoEnator. Affären gör det möjligt för SWECOs alla anställda att själva sköta tidsadministrationen direkt via webben och därigenom snabba upp både fakturering och projektredovisning. "God projektuppföljning är en viktig förutsättning för vår lönsamhet. Intäkter och kostnader är intimt förknippade med medarbetarnas tidrapporter. När alla anställda rapporterar tid direkt via webben kommer vi att nå stora fördelar", säger Maths Palm ekonomidirektör på SWECO. "Tidrapporteringen kommer att bli enklare, snabbare och mer korrekt. Det innebär bättre kontroll och minskad administration, något som naturligtvis stärker lönsamheten." "Intresset för tid- och projektredovisning via webben är stort, säger Tomas Bergman, marknadschef på TietoEnator Applications. Vi ligger nu i slutförhandling med ett flertal kunder som vill ha snabbare, mer samlad och bättre kontroll på de anställdas tid. Dels som underlag för fakturering, men också som intern aktivitetsuppföljning och som underlag till lönesystemet." För ytterligare information, kontakta: Tomas Bergman, TietoEnator Applications, tel: 018-18 44 38 eller 0703-99 71 11 E-post: tomas.bergman@tietoenator.com Maths Palm, SWECO, tel: 08-6956055 E-post: maths.palm@sweco.se TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com SWECO är Sveriges ledande kunskapsföretag inom arkitektur och teknikkonsultverksamhet med ca 2200 medarbetare. I SWECO ingår följande sju helägda bolag: FFNS, BLOCO, THEORELLS, SWECO Projektledning, VBB VIAK, VBB Anläggning och SWECO Industriteknik. Flertalet av bolagen har dessutom dotterbolag med unik spetskompetens. SWECO-aktien är noterad på O-listan vid OM Stockholmsbörsen. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/30/20001030BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar