Teckning av TietoEnators aktier med optionsrätter

Teckning av TietoEnators aktier med optionsrätter Efter den senaste utdrag från handelsregistret 5.4.2000 har tills den 6.6.2000 tecknats 3.444 aktier i TietoEnator med A-optionsrätterna i det optionslån som emitterades till personalen 1996. Totalt 574 A-optionsrätter har använts för teckningen. Detta höjning av aktiekapitalet som aktieteckningen har givit upphov till, totalt 2.896,06 euro, har införts i handelsregistret 7.6.2000. Efter höjningen av aktiekapitalet är TietoEnators aktiekapitalet 65.711.970,17 euro och det totala antalet aktier uppgår till 78.141.163 aktier. Som en följd av de här aktieteckningarna fick TietoEnator ett eget kapitaltillskott om totalt 15.739,08 euro. De nya aktierna berättigar till alla aktieägarrättigheter från och med registreringsdagen 7.6.2000 och de upptas för handeln på Helsingfors Fondbörs tillsammans med de gamla aktierna 8.6.2000. Aktieteckning (2000): April-Juni (5.4.-6.6.) 3.444 Utestående optionsrätter och nya aktier Handelskod TIE1VEW198 Börsslot 10 ISIN-kod FI0009006035 Antal 38.382 Nya aktier 230.292 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/07/20000607BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar