Teckning av TietoEnators aktier med optionsrätter

Teckning av TietoEnators aktier med optionsrätter Efter den senaste utdrag från handelsregistret 9.8.2000 har tills den 10.10.2000 tecknats 25.518 aktier i TietoEnator med A-optionsrätterna i det optionslån som emitterades till personalen 1996. Totalt 4.253 A- optionsrätter har använts för teckningen. Detta höjning av aktiekapitalet som aktieteckningen har givit upphov till, totalt 21.459,08 euro, har införts i handelsregistret 11.10.2000. Efter höjningen av aktiekapitalet är TietoEnators aktiekapitalet 70.111.035,70 euro och det totala antalet aktier uppgår till 83.372.335 aktier. Som en följd av de här aktieteckningarna fick TietoEnator ett eget kapitaltillskott om totalt 116.617,26 euro. De nya aktierna berättigar till alla aktieägarrättigheter från och med registreringsdagen 11.10.2000 och de upptas för handeln på Helsingfors Fondbörs tillsammans med de gamla aktierna 12.10.2000. Aktieteckning (2000): August - Oktober (8.8. - 10.10) 25.518 Utestående optionsrätter och nya aktier Handelskod TIE1VEW198 Börsslot 10 ISIN-kod FI0009006035 Antal 32.999 Nya aktier 197.994 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00620/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/11/20001011BIT00620/bit0002.pdf

Dokument & länkar