Teckning av TietoEnators aktier med optionsrätter

Teckning av TietoEnators aktier med optionsrätter Efter den senaste utdrag från handelsregistret 13.12.2000 har tills den 29.12.2000, inklusive denna dag, tecknats 213.306 aktier i TietoEnator med optionsrätterna i det optionslån som emitterades till personalen 1996. Totalt 35.551 optionsrätter har använts för teckningen. Detta höjning av aktiekapitalet som aktieteckningen har givit upphov till, totalt 179.377,30 euro, har införts i handelsregistret 3.1.2001. Efter höjningen av aktiekapitalet är TietoEnators aktiekapitalet 70.517.113,29 euro och det totala antalet aktier uppgår till 83.855.221 aktier. Som en följd av de här aktieteckningarna fick TietoEnator ett eget kapitaltillskott om totalt 974.808,42 euro. De nya aktierna berättigar till alla aktieägarrättigheter från och med registreringsdagen 3.1.2001 och de upptas för handeln på Helsingfors Fondbörs tillsammans med de gamla aktierna 4.1.2001. Aktieteckning (2000): December (12.12. - 29.12.2000) 213.306 Utestående optionsrätter och nya aktier Handelskod TIE1VEW198 Börsslot 10 ISIN-kod FI0009006035 Antal 240.883 Nya aktier 1.445.298 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/03/20010103BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar