Teckning av TietoEnators aktier med optionsrätter

Teckning av TietoEnators aktier med optionsrätter Efter det senaste utdraget från handelsregistret 10.10.2001 har fram till och med den 3.12.2001 tecknats 268.272 aktier i TietoEnator med optionsrätterna i det optionslån som emitterades till personalen 1996 och 1998.Totalt 44.712 optionsrätter har använts för teckningen. Den höjning av aktiekapitalet som aktieteckningen har givit upphov till, totalt 268.272 euro, har införts i handelsregistret 5.12.2001. Efter höjningen av aktiekapitalet är TietoEnators aktiekapital 83.078.886 euro och det totala antalet aktier uppgår till 83.078.886 aktier. Som en följd av aktieteckningarna har TietoEnator fått ett eget kapitaltillskott om totalt 1.226.003,04 euro. De nya aktierna berättigar till alla aktieägarrättigheter från och med registreringsdagen 5.12.2001 och de upptas för handel på Helsingfors Fondbörs tillsammans med de gamla aktierna 7.12.2001. Aktieteckning/1996 optionsrätter: Oktober - December (9.10. -3.12.2001) 268.272 Utestående optionsrätter och nya aktier Handelskod TIE1VEW198 Börsslot 10 ISIN-kod FI0009006035 Antal 113.013 Nya aktier 678.078 Aktieteckning/1998 optionsrätter: Oktober - December (9.10. -3.12.2001) 0 Utestående optionsrätter och nya aktier Handelskod TIE1VEW298 Börsslot 10 ISIN-kod FI0009600449 Antal 200.000 Nya aktier 1.200.000 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00080/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/05/20011205BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar