TietoEnator effektiviserar Pohjolas elektroniska kundtjänst

TIETOENATOR ABP PRESSMEDDELANDE 6.11.2001 KL 14.00 1 (2) TietoEnator effektiviserar Pohjolas elektroniska kundtjänst TietoEnator har slutit ett avtal med det finska skadeförsäkringsbolaget Pohjola om leverans av ett Contact Center som ska effektivisera Pohjolas elektroniska kundtjänst. Den första delen av den landstäckande tjänsten tas i bruk i januari år 2002. Systemet blir en av de största Contact Center-lösningarna i Finland. Målet med den nya lösningen är att höja effektiviteten och öka kundtillfredsställelsen. I den första fasen omfattar lösningen telefontjänster, men i framtiden kommer även e-post- och Internetkontakter att ingå. Pohjolas försäkringskunder tar allt oftare kontakt med företaget på elektronisk väg. - Redan nu sker två tredjedelar av kundkontakterna per telefon och endast en tredjedel genom besök på kontoret. I framtiden tror vi att läget kommer att förändras ytterligare när allt fler kontakter sker via e-post och Internet. Med den nya Contact Center-lösningen förbereder vi oss på ett flexibelt sätt för denna förändring, säger Jouko Lehtonen, som ansvarar för Pohjolas privatkundssegment. Utbudet av försäkringstjänster ökar mer och mer, och det är viktigt att kundtjänstpersonalen specialiserar sig. En effektiv hantering av kundkontakterna möjliggör både ett större tjänsteutbud och en allt mer specialiserad kundtjänstpersonal. När väntetiden förkortas och kvaliteten på kundtjänsten höjs, ökar kundtillfredsställelsen. TietoEnator har totalansvaret för leveransen av Pohjolas Contact Center inkluderande mjukvara, underhåll och förvaltning. Lösningen bygger på mjukvaran Genesys, och det tekniskt sett mycket avancerade systemet stöder bland annat VoIP-teknik. - Vi bestämde oss för TietoEnator eftersom de har erfarenhet av att ha levererat Contact Center-lösningar till flera stora kunder. Ett annat urvalskriterium var deras starka lokala närvaro, vilket framför allt är betydelsefullt i underhållsfasen, och företagets stora kunskaper om finska förhållanden, säger avdelningsdirektör Timo Lappeteläinen på Pohjola. TietoEnator har levererat Contact Center-lösningar till företag i Norden, Baltikum och Mellaneuropa. TietoEnators styrka är kombinationen av specialistkunskaper och stor lokalkännedom, samt branschkunskap inom till exempel i telekommunikation och bank- och försäkring. För ytterligare information kontakta: TietoEnator, Telecom & Media Solutions, direktör Mika Nurmi, +358 9 862 65550, +358 40 521 7687 Pohjola, avdelningsdirektör Timo Lappeteläinen, tfn +358 1055 92111 TietoEnator www.tietoenator.com TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 anställda och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. TietoEnator erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt, programvaror. TietoEnator har djup kunskap om kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor samt skog och energi. www.tietoenator.com Pohjola är ett finländskt skadeförsäkringsbolag, som erbjuder sina kunder försäkrings- och placeringsservice. Pohjola bildades år 1891, och bolagets aktie har varit noterad på Helsingforsbörsen sedan år 1912. Pohjola har som vision att vara en ledande finländsk skadeförsäkrare, att erbjuda kunderna en täckande finansservice i samarbete med Ilmarinen och Suomi och att växa i Finland och Norden via företagsköp och en utvecklad affärsverksamhet. www.pohjola.fi TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00560/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/06/20011106BIT00560/bit0002.pdf

Dokument & länkar