TietoEnator förvärvar BIOSIS

TietoEnator förvärvar BIOSIS TietoEnator förvärvar företaget dataFolket 1 AB. Förvärvet innebär att TietoEnator köper 100 % av aktierna och elva personer övergår till TietoEnator. DataFolket 1 AB har utvecklat de nya modulerna PS BIOSIS som stöd för vårddokumentation och läkemedelshantering. TietoEnators koncept INFOMEDIX för hälso- och sjukvården blir därmed ett komplett patientorienterat IT-stöd. Den sammanlagda installationsbasen gör TietoEnator till en av de största leverantörerna i Norden av IT-stöd för hälso- och sjukvård. Affären är ett led i TietoEnators strategi att tillgodose hälso- och sjukvårdens behov av processorienterat IT stöd. TietoEnators koncept INFOMEDIX, som innehåller vårdadministration, sortiment, vårdplanering, remiss och svar, utökas nu med moduler för vårddokumentation och läkemedelsadministration från PS BIOSIS. INFOMEDIX utgår från att det är patienten som äger sin hälsa och sina problem. Därför följer informationen patienten oavsett var man behandlas. På detta sätt uppnås också ett bättre samarbete i den totala vårdkedjan. Andra fördelar med systemet är att det ger förutsättningar för planering, administration och uppföljning av insatta resurser. Genom samgåendet finns förutsättningar att erbjuda kunder hela konceptet INFOMEDIX eller delar av det som fristående moduler. Efter förvärvet omfattar TietoEnator Health Care ca 240 personer i Finland, Sverige och Norge samt är under uppbyggnad i Danmark. För mer information, kontakta: Ola Gustavsson, TietoEnator Health Care Sweden, +46 (0)46 18 05 85 Anders Björck, dataFolket 1 AB tel, +46 (0)36 15 01 15 TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com dataFolket 1 AB är specialiserat på att med informationsteknologi stödja hälso- och sjukvården, specifikt inom vårddokumentation och läkemedelsadministration. Marknaden utgörs av Sverige och till viss del Finland. Kunderna finns inom större regionala center: Skåne, Stockholm, Norrlandskusten och inom försvarsmakten. Företaget har 11 anställda och finns i Jönköping, Stockholm och Gävle. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/12/20010112BIT00070/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/12/20010112BIT00070/bit0002.pdf

Dokument & länkar