TietoEnator fullföljer erbjudandet till Entra aktieägare

TietoEnator fullföljer erbjudandet till Entra aktieägare Efter anmälningstidens utgång för TietoEnator Corporations ("TietoEnator") offentliga erbjudande till aktieägarna i Entra Data AB (publ) ("Entra"), uppgår TietoEnators innehav i Entra till 88,8 procent av kapitalet och 87,3 procent av rösterna. TietoEnator har beslutat att fullfölja erbjudandet med upphävande av villkoret om att TietoEnator blir ägare till aktier representerande mer än 90 procent av aktier och röster. TietoEnator har beslutat att utan villkor förlänga anmälningstiden för erbjudandet till och med den 31 augusti 2000. Aktieägare representerande sammanlagt 33,0 procent av kapitalet och 37,3 procent av rösterna i Entra, har accepterat TietoEnators offentliga erbjudande om utbyte av aktier i Entra mot nyemitterade aktier i TietoEnator. Stiftelsen Entra Data och Bo Nordlander, VD och koncernchef för Entra, återfinns bland de aktieägare som har accepterat erbjudandet. Totalt har 4.910.244 aktier i Entra lämnats in i erbjudandet. Inklusive de 6.384.970 A-aktier och 1.899.408 B-aktier som TietoEnator ägde före offentliggörandet av erbjudandet, äger TietoEnator 88,8 procent av kapitalet och 87,3 procent av rösterna i Entra. TietoEnator kommer att begära konvertering av sina B-aktier till A-aktier. Efter genomförd konvertering kommer TietoEnator att inneha 13.066.522 A-aktier och 128.100 preferensaktier i Entra, motsvarande 88,8 procent av kapital och röster. TietoEnator-aktier kommer att levereras till de som har accepterat erbjudandet fram till och med den 22 juni 2000 enligt villkoren i prospektet, det vill säga omkring den 11 juli 2000 och handel på börserna i Stockholm och Helsingfors kommer att vara möjlig från och med samma datum. För att möjliggöra för minoriteten att byta sina Entra-aktier mot TietoEnator-aktier har TietoEnator beslutat att utan villkor förlänga anmälningstiden till och med den 31 augusti 2000. Aktieägare i Entra som accepterar erbjudandet under den förlängda anmälningstiden kommer att erhålla nyemitterade TietoEnator-aktier omkring den 20 september 2000. Anmälningssedlar som lämnas in under den förlängda anmälningstiden kan inte återkallas. Entras A-aktie kommer fortfarande att vara noterad vid O- listan på OM Stockholmsbörsen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Eric Österberg, Informationsdirektör i TietoEnator, tel. +46 8 632 1426, mobil +46 70 590 0599 Bo Nordlander, VD och koncernchef i Entra, tillgänglig från 29 juni, mobil +46 709 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00080/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/28/20000628BIT00080/bit0002.pdf

Dokument & länkar