TietoEnator har implementerat PDA versionen av Kauppalehti

Report this content

TietoEnator har implementerat PDA versionen av Kauppalehti TietoEnator har levererat Kauppalehti Online med en PDA nedladdningsbar version av Kauppalehti. Nedladdad på en PDA, Kauppalehti ger läsaren det engelska materialet i tidningen: de dagliga nyheterna och en veckovis spalt på den finska ekonomin. Förutom detta, kan PDA-versionens läsare se aktiekurserna på de tjugo mest handlade aktierna på Helsingforsbörsen samt hex-indexet med en 15-minuters fördröjning. I första fasen är denna tjänst avsedd för USA-marknaden där PDAs har blivit vanligare än någon annanstans. För att läsa tidskriften behöver användaren en PDA med Microsoft Windows CE eller Palm Os operativsystem. AvantGos webbläsare behöver också installeras i PDAn. Användaren kan ladda ned sidorna för läsning antingen genom att synkronisera PDAn eller genom en modemanslutning som kan upprättas via en mobiltelefon. Den tekniska lösningen bygger på att producera innehåll från XML (Extended Markup Language) dokument med hjälp av XSL-språket. XSL-språket (eXtensible Style Language) är ett standard språk som används för att definiera layout på dokument som skall publiceras på nätet. I finanssektorn har TietoEnator över 1500 experter och servicestrategin är baserad på långsiktiga partnerskap med kunder. En viktig del av servicen är att utveckla lösningar som baseras på ny teknologi och att integrera dem med befintliga systemmiljöer. TietoEnators nya e-business service koncept, Future finance, kombinerar traditionell och ny business. Att kombinera befintliga system med nya e-finance lösningar är väsentligt i arbetet att finna nya produkter och marknadspotential. För mer information, kontakta: Tiina Kurki, Technology Manager, Tieto Entra Oy Tel. +358 9 862 62440, +358 40 550 6336 TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar