TietoEnator hjälper Boliden gräva guld med effektiviserad fakturahantering

TietoEnator hjälper Boliden gräva guld med effektiviserad fakturahantering TietoEnator Technology AB har levererat ett komplett system för elektronisk fakturahantering till Boliden Mineral AB. Lösningen, baserad på TietoEnators Invoicia koncept, förenklar och effektiviserar hanteringen av leverantörsfakturor i en geografiskt spridd organisation. Lösningen minskar kraftigt hanteringstiderna och med dem förenade kostnader för fakturahanteringen inom Boliden. Den av TietoEnator Technology levererade lösningen utgör ett komplett system för inscanning och hantering av fakturor som elektroniska dokument i efterföljande rutiner inom organisationen. TietoEnators Invoicia koncept har helt anpassats för att stödja Boliden Minerals fakturarutiner från ankomstegistrering, kontering och attestering till arkivering och återsökning. Arbetsutinerna läggs upp i form av ärendehantering och har integrerats med reskontrat i Bolidens ekonomisystem. Boliden Mineral finns på fem orter i Sverige. Varje år hanteras ca 90.000 leverantörsfakturor från ca 4.000 leverantörer. Fakturorna tas emot centralt, scannas och skickas elektroniskt för kontroll och attest till berörda befattningshavare ute i landet. Vinsterna för Boliden med den levererade lösningen är dels ekonomiska, arbetstiden per hanterad faktura krymper och räntekostnader för sent betalda fakturor minskar. Vinsterna är även arbetsmässiga i och med att man slipper tidskrävande moment som att leta efter fakturor i en decentraliserad och geografiskt spridd organisation. Risken för att fakturor försvinner blir därmed i det närmaste obefintlig. All kontering och attestering sker mot ett elektroniskt dokument, vilket gör att man slipper ifrån posthantering och därmed de extra väntetider det kan medföra. Med en enhetlig hantering där man effektiviserat flödet och rutinerna uppnår man stora kvalitetsförbättringar. Ytterligare information kontakta Jouko Kangas, VD, TietoEnator Technology AB, tel 08/590 957 00 E-post jouko.kangas@tietotech.se Hans Andermyr, Affärsområdeschef, TietoEnator Technology AB, tel 08/590 957 00 E-post: hans.andermyr@tietotech.se TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/24/20000524BIT00580/bit0002.pdf

Dokument & länkar