TietoEnator köper ledande finskt Internetbolag för expansion i Europa

TietoEnator köper ledande finskt Internetbolag för expansion i Europa TietoEnator AB köper alla resterande aktier i det finska Internetkonsultföretaget Visual Systems Oy. TietoEnators tidigare innehav i företaget var 20 procent. Förvärvet är ett steg i TietoEnators tillväxtstrategi för att erbjuda ett brett utbud av tjänster inom digitala medier och IT. Förmågan att integrera nya medialösningar med komplexa IT-system blir avgörande för IT-konsultföretagens förmåga att stödja kunderna när tillväxten inom nya medier fortsätter i snabb takt. Digitala mediaprojekt som växer i storlek ställer ökade krav på IT-leverantörer med gedigen erfarenhet av systemintegration, projektstyrning, stora databaser och branschkunnande. Med förvärvet av Visual Systems skapar TietoEnator en slagkraftig kombination för denna utveckling. TietoEnators mål för Visual Systems är att företaget ska växa från 80 till 600 medarbetare i sex länder i slutet av 2003. Samarbetet med Visual Systems väntas generera nya affärsmöjligheter inom TietoEnators kärnområden: telekom, handel, energi, media och den offentliga sektorn. Avtalet stämmer också överens med Visual Systems strategi mot kundorientering och tillväxt. Det innebär att Visual Systems får möjlighet att växa både nationellt och internationellt och samtidigt vårda de långsiktiga kundrelationerna. Avtalet medför att Visual Systems blir ett dotterbolag till TietoEnator med en egen profil och kultur. - Visual Systems kompletterar våra tjänster väl och förvärvet är ett första och viktigt steg mot den tillväxt vi har föresatt oss. Pekka Viljakainen är en skicklig ledare och med de kompetenta medarbetare han har samlat i Visual Systems få vi mycket goda utvecklingsmöjligheter tillsammans, säger Åke Plyhm, vice koncernchef för TietoEnator. - Avtalet ger Visual Systems de bästa möjligheterna att ge den bästa servicen till våra kunder nu och i framtiden. Tillväxten är nödvändig för att möta kundernas och den digitala marknadens komplexa behov, säger Pekka Viljakainen, VD för Visual Systems Oy. Pekka Viljakainen startade Visual Systems för elva år sedan och har framgångsrikt drivit företaget. Nettoomsättningen var förra året 3,2 miljoner euro och vinsten under samma tidsperiod var 470 000 euro. Pekka kommer att stanna i bolaget efter TietoEnators förvärv och leda tillväxten. Förvärvet av Visual Systems kommer att ske genom ett utbyte av aktier. TietoEnator emitterar totalt 1 039 102 aktier, och byter in dessa mot aktierna i Visual Systems. Minoritetsägarna i Visual Systems får de nya aktierna i samband med att förvärvet slutförs, medan huvudägaren Pekka Viljakainen och delägaren Jukka Tiainen får sina aktier utbetalda under en femårsperiod. Enligt nuvarande finsk redovisningspraxis kommer förvärvet av aktierna i Visual Systems, i form av aktiebyte, inte ge upphov till någon goodwill i TietoEnators räkenskaper. Visual System's shares will be exhanged for TietoEnator shares The acquisition of the 80 per cent of the shares of Oy Visual Systems Ltd will be financed by an exchange of shares. TietoEnator will issue 1,039,102 new shares and exchange these shares for the 200 shares of Oy Visual Systems Ltd. As a result of the share issue the share capital of TietoEnator shall increase by EUR 872,845.68 consisting of 1,039,102 new shares, with a counter value of approximately EUR 0.84 each, for the subscription price of EUR 1.33 per share. The Acquisition will not create goodwill under Finnish GAAP The new TietoEnator shares subscribed by the minority shareholders of Oy Visual Systems Ltd will be released at the closing of the deal, while the shares of Pekka Viljakainen (CEO and the main owner) and Jukka Tiainen, will be released in stages over a five year period, provided that they are still employed by TietoEnator or Oy Visual Systems Ltd. The new TietoEnator shares are offered for the subscription by the shareholders of Oy Visual Systems Ltd deviating from the existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for new shares. This is based on authorization given to the Board of Directors by the General Meeting of Shareholders on 29 March, 2000. The subscription of the new shares shall be paid no later than 31 May 2000. The new shares shall give entitlement to full dividend distribution for the financial year of 2000. TietoEnator has already been a 20 per cent shareholder of Oy Visual Systems Ltd. The company concluded on 18 August 1999 a share transaction by which it acquired a 20 per cent shareholding of Oy Visual Systems Ltd for a purchase price of FIM 11.775.000. För ytterligare information kontakta: Åke Plyhm, vice koncernchef för TietoEnator Tel: +46 8 632 14 10, e-post: ake.plyhm@tietoenator.com Pekka Viljakainen, VD för Visual Systems Oy Tel: +358 8568 7111, e-post: pekka.viljakainen@visualsystems.fi Eric Österberg, Informationsdirektör, TietoEnator, +46 70 590 0599, e-post: eric.osterberg@tietoenator TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, kommunikationslösningar, programvaror och produktutveckling. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex bank och finans, skogsindustri, offentlig sektor och telekommunikation. Du kan läsa mer om oss och våra tjänster på www.tietoenator.com och kontakta oss via e-mail; info@tietoenator.com eller på telefon 08-632 14 00. Oy Visual Systems Ltd. är ett Internetkonsultföretag specialiserade på avancerade lösningar för digitala medier och elektroniska affärer. Receptet är traditionellt och enkelt: Visual Systems koncentrerar sig på att ge service till kunderna. Företaget sysselsätter idag cirka 80 medarbetare. Exempel på kunder är Compaq, Volvo Auto, Microsoft, Philips Nordic, SanomaWSOY, The Osuuspankki Group, Fortum, MTK med flera. www.visualsystems.fi TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/22/20000522BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar