TietoEnator lanserar nästa generations Internet-banklösning, Finance Portal

Report this content

TietoEnator lanserar nästa generations Internet-banklösning, Finance Portal TietoEnator har utvecklat nästa generations Internet-banklösning, Finance Portal. Lösningen, som på flera sätt skiljer sig från den första generationens Internet-banker, är utvecklad för den internationella finansmarknaden. En av nyheterna är möjligheten till personalisering av information, vilket innebär att kunden (privat- eller företagskund) själv kan anpassa portalen efter sina egna specifika behov. För aktörerna på finansmarknaden, till exempel en bank, innebär detta att kunderna kan erbjudas personligt riktade tjänster och nyheter. Finance Portal-lösningen gör det möjligt för finansinstitutioner att koppla mobila tjänster och Internet-banktjänster till de befintliga centrala banksystemen. Ursprunget till lösningen kommer från Nordeas Solo, en av världens ledande Internetbanker, och dess mest sofistikerade version, Next Generation Solo, båda utvecklade av TietoEnator. De nordiska bankerna har länge varit banbrytande när det gäller digitaliseringen av banktjänster. Även kunderna har anammat den nya tekniken och använder idag Internet-banktjänster i mycket stor omfattning. Utvecklingen beror huvudsakligen på strukturella förändringar i bankvärlden, och en liknande utveckling har också påbörjats på den Centraleuropeiska finansmarknaden. TietoEnators primära mål är att introducera Finance Portal i Centraleuropa. När detta är genomfört är siktet inställt på den globala marknaden. - Vår banklösning för mobila tjänster och Internet-banktjänster, Finance Portal, baseras på en öppen arkitektur vars utveckling kräver en djup förståelse av banksektorn, säger Tiina Kurki, enhetschef vid TietoEnator Global eBanking Solutions, och ansvarig för den globala verksamheten kring Finance Portal. Att skapa banklösningar för den internationella marknaden är en utmaning eftersom både kulturer och sättet på vilket man bedriver sina finansiella tjänster varierar mellan olika geografiska marknader. Ett mål som är gemensamt på alla marknader är dock personalisering av finansiella tjänster. Eftersom kundernas rutintransaktioner idag mer och mer hanteras via Internet, får finansinstitutionerna mer tid till rådgivning, avslutar Tiina Kurki. För ytterligare information, kontakta: Tiina Kurki, TietoEnator Corporation, enhetschef, Global eBanking Solutions +358 9 8626 2440, +358 40 550 6336, tiina.kurki@tietoenator.com Martin Sjöberg, VD, TietoEnator Financial Solutions 08-597 90 870, martin.sjoberg@tietoenator.com Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/22/20021022BIT00500/wkr0002.pdf

Dokument & länkar