TietoEnator lanserar WAP-lösningar på mässa för e-business

TietoEnator lanserar WAP-lösningar på mässa för e-business Den 3-4 maj är det dags för årets upplaga av Business Software på Sollentunamässan. I delen för e-business är TietoEnator Applications med och visar framtidens WAP-lösningar inom ekonomisk rapportering och tidredovisning för första gången. TietoEnator visar än en gång att de står långt fram i ledet när det gäller lösningar för mobila användare. Inom Tieto Economa finns nyutvecklade WAP- lösningar som visas i samband med Business Software i Sollentuna. TietoEnator återfinns i delen för e-business som är en ledande mässa på marknaden för administrativa verksamhetssystem och e-handel. De WAP-lösningar som visas under mässdagarna är lösningar mot beslutsstödsverktyget Tieto Economa Fakta och tidredovisningssytemet Tieto Economa TEtime. För Tieto Economa Fakta handlar WAP-lösningen om de nya metoder som finns att ta ut rapporter. WAP-lösningen för Tieto Economa TEtime erbjuder unika möjligheter att kunna registrera tid för en aktivitet och projekt via sin WAP-telefon. WAP-lösningarna kommer att visas under mässans båda dagar. - Detta är ett lysande tillfälle för besökarna att få en inblick i hur den administrativa delen i företagen kommer att skötas i framtiden, säger Tomas Bergman, marknadschef på TietoEnator Applications. Det är roligt att vi ligger i framkant vad gäller utveckling av mobila lösningar som kan göra livet lättare för kunden, avslutar han. För ytterligare information, kontakta: Tomas Bergman, TietoEnator Applications. tel: 018-18 44 38, mobil: 0703-99 71 11 E-post: tomas.bergman@tietoenator.com Internet: www.tietoenator.com/applications/se TietoEnator Applications utvecklar IT-lösningar inom Human Resource Management, ekonomistyrning och projekthantering, baserade på koncepten Tieto Persona och Tieto Economa. Huvudkontoret ligger i Stockholm och därutöver finns kontor i bl a Göteborg, Malmö och Uppsala. TietoEnator Applications har en etablerad marknadsställning inom den privata sektorn med 1 400 kundföretag som tillsammans har mer än 500 000 anställda. Företaget ingår i TietoEnator AB, som med sina 11 000 anställda är en av Nordens ledande leverantörer av IT-tjänster. TietoEnator verkar i 13 europeiska länder och har en omsättning på elva miljarder kronor. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/02/20000502BIT00350/bit0002.pdf

Dokument & länkar