TietoEnator levererar e-learninglösning till finska riksdagen

TietoEnator levererar e-learninglösning till finska riksdagen TietoEnator har fått en order från finska riksdagskansliet om leverans av en webbaserad lösning för så kallad e-learning. Leverans sker under hösten 2002. Uppdraget innefattar utformning av det pedagogiska konceptet, produktion av innehållet samt utformning och leverans av den tekniska plattformen. Syftet med lösningen är att underlätta introduktionsprocessen för nya parlamentsledamöter. Lösningen omfattar ett stort antal riksdagsrelaterade uppgifter och annan information. Den kan också användas som ett stödsystem i det dagliga arbetet och kommer att vara ett viktigt verktyg för assistenter till parlamentsledamöter och andra statliga tjänstemän. - Uppdraget är exceptionellt utmanade och intressant. Det krävs välutformade pedagogiska koncept, grundligt skrivet manuskript, och kraftfull teknisk implementation. TietoEnator eLearning Solutions erbjuder digitala lösningar för kunskaps- och kompetensutveckling för informationssamhället, säger Jussi Luukkonen, chef vid TietoEnators enhet för e-learninglösningar. Leveransen är kopplad till det finska parlamentets projekt för kunskaps- och kompetensutveckling som inriktar sig både på aktiviteter samt verktyg som behövs inom området. För ytterligare information, kontakta: Jussi Luukkonen, chef, TietoEnator eLearning Solutions, tel. +358 9 862 52881, jussi.luukkonen@tietoenator.com Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com Den finska riksdagen stiftar lagar, beslutar om statsbudgeten samt övervakar regeringen och de myndigheter som är underställda denna. Riksdagen har 200 ledamöter. Landet är indelat i 15 valkretsar och valperioden är fyra år. För ytterligare information, se www.eduskunta.fi TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/09/20020909BIT00580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar