TietoEnator levererar ett integrerat system för försäljning och bruksstyrning...

TietoEnator levererar ett integrerat system för försäljning och bruksstyrning till Haindlkoncernen Haindlkoncernen och TietoEnator har tecknat en avsiktsförklaring gällande implementation av integrerade tillverkningssystem för alla Haindls sex produktionsenheter inkluderande koncernövergripande försäljnings- och ekonomisystem. Parterna har samtidigt, som ett första steg, tecknat ett leveransavtal gällande framtagande av systemdefinition. Brukssystemet planeras att driftsättas vid det första bruket i januari år 2002. Brukssystemen bygger på TietoEnators produktfamilj för pappersproducenter (TIPS). Försäljnings- och ekonomiapplikationerna är baserade på SAP R/3 moduler. TIPS-systemet för Haindl Papier omfattar produktionsplanering, produktionskontroll, kvalitetsstyrning, logistik- och rapporteringsmoduler. Vidare ingår integration med försäljnings- och ekonomisystem samt processautomation. "Projektet är strategiskt mycket viktigt. Vi satsar på att standardisera och renodla våra viktigaste affärsprocesser i den internationella organisationen genom att använda de bästa produkterna för denna industri. I inledningsskedet kommer omkring 100 Haindlanställda att delta i utbildning och konfiguration. Valet av system föregicks av en noggrann utvärdering av tänkbara system och leverantörer. Bland skälen för valet av TietoEnator var företagets moderna, beprövade produktfamilj och expertis inom pappersindustrin," säger Mr Wolfgang Oberressl, Haindl Papier. Efter definitionsfasen planerar Haindl Papier att snabbt installera systemet vid Parenco-bruket i Holland för att sedan successivt fortsätta vid alla sina bruk i Europa. "Avtalet kan betraktas som den mest betydelsefulla affären gällande system för pappersbruk under senare år i Europa och stärker TietoEnators position som den ledande leverantören av lösningar för pappersbruk. IT för skogsindustri är ett av våra nyckelområden. Vi har för närvarande mer än 500 specialister som arbetar hos kunder inom skogsindustrin. Förra året expanderade och internationaliserade TietoEnator detta affärsområde kraftigt genom att förvärva det tyska företaget MAS GmbH. Med våra drygt 100 specialister inom IT för pappersindustrin i Centraleuropa och vår ledande produktfamilj har vi mycket goda förutsättningar att kunna möta denna utmaning," säger Sakari Ruotsalainen, TietoEnator. För ytterligare information, kontakta: Haindl Papier GmbH & Co. KG Mr Wolfgang Oberressl, tel. + 49 8213109496, wolfgang.oberressl@Haindl.com TietoEnator Mr Sakari Ruotsalainen, Direktör, Pulp and Paper Mill Solutions, TietoEnator, tel. +358 40 511 6165, sakari.ruotsalainen@tietoenator.com TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com Baserad i Augsburg, Tyskland, har Haindlkoncernen, en av Europas ledande producenter av papper för publikation med mekaniska och återvunna fibrer, fyra produktionsställen i Tyskland, ett i Holland (Parenco) och ett i Österrike (Steyrermühl A.G.). Den årliga produktionskapaciteten uppgår till sammanlagt 2,7 millioner ton. Koncernens försäljning under 1999 uppgick till DM 3,2 miljarder och den har ca 4,300 anställda över hela världen. Det operativa företaget är Haindl Papier GmbH & Co. KG, Augsburg. Moderbolaget är G.Haindl'sche Papierfabriken KGaA, Augsburg. Ättlingarna till företagets grundare, Georg Haindl, äger alla aktier i företaget. TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00770/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/25/20010125BIT00770/bit0002.fcm

Dokument & länkar