TietoEnator levererar helhetslösning för kundfinansiering till Scania Finans

TietoEnator levererar helhetslösning för kundfinansiering till Scania Finans TietoEnatorägda Entra har inlett ett samarbete med Scania Finans. Syftet är att förenkla administrationen av de cirka 11 000 finansieringsavtal som Scania Finans hanterar på den nordiska marknaden. Samarbetet innebär att TietoEnator skall utveckla ett Internetbaserat säljstöds- och kreditärendehanteringssystem, samt vidareutveckla Scania Finans befintliga finanssystem. Lösningen förenklar finansieringsprocessen för Scanias cirka hundra återförsäljare i Norden. - Finansieringsfrågan är en viktig del av försäljningsarbetet eftersom köp av lastbilar innebär en stor investering för våra kunder. Vi valde TietoEnator som samarbetspartner då de har kompetensen och uthålligheten som krävs för att vi även i framtiden ska kunna nå affärsframgångar via effektiv administration av kundavtal och fungerande säljverktyg, säger Leif Christensson, VD för Scania Finans. Scania Finans har varit verksamma i drygt 50 år och är därmed ett av Sveriges äldsta finansföretag. Av Scanias nordiska kunder väljer nästan hälften att finansiera sina köp via Scania Finans, vilket gör finansbolaget till en viktig konkurrensfaktor för Scanias försäljningsorganisation. - Scania Finans är målinriktade i sitt arbete att hela tiden utveckla och förbättra sitt finansieringserbjudande. Det här är början på ett långsiktigt samarbete där vi löpande kommer att vässa Scania Finans effektivitet via ett väl fungerande systemstöd och bistå bolaget med vår kompetens inom finansiella IT tjänster, säger Martin Sjöberg, VD för Entra. Samarbetet innebär bland annat att TietoEnator kommer att uppdatera och höja kapaciteten i Scania Finans existerande finanssystem. Den nya lösningen snabbar upp offertarbetet och kreditbedömningarna, samt underlättar kommunikationen mellan Scania Finans och återförsäljarnätet. För ytterligare information, kontakta: Martin Sjöberg, VD, Entra AB 0709-790 870, martin.sjoberg@entragroup.com Leif Christensson, VD, Scania Finans AB 08-553 837 40, leif.christensson@scania.com Med mer än 10000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com Entra ingår i TietoEnator, Finance Sector. För mer information, se www.entragroup.com. De tjänster som TietoEnator Finance Sector erbjuder baseras på strategiska partnerskap med kunderna. Lösningarna bygger på ledande teknologier och målet är att via Europa bli en global leverantör av e-finance lösningar. Förutom internetbanklösningar innehar TietoEnator Finance Sector också stor kompetens inom betalningssystem och utvalda kapitalmarknadslösningar. Finance Sector är verksamma i elva länder och har fler än 1800 specialister och över 300 kunder världen över. TietoEnator Finance Sector är den ledande samarbetspartnern för bank-, försäkrings- och finanssektorerna i norra Europa. Scania Finans AB är ett helägt dotterbolag till Scania CV AB. Bolaget svarar för Scanias kundfinansieringsverksamhet i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Huvudkontoret ligger i Södertälje och i de övriga nordiska länderna bedrivs verksamheten via filialer. Antalet anställda är c:a 30. Scania Finans AB tillhandahåller till Scanias nordiska kunder ett flertal finansieringsprodukter som lån, avbetalningskrediter och olika former av leasingupplägg. Bolaget arbetar tillsammans med Scanias nordiska återförsäljarnät och importörer. Totalt administreras idag c.a 11 000 kontrakt till ett värde av drygt 5 000 MSEK. För mer information, se www.scaniafinans.com. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT00560/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT00560/bit0003.pdf

Dokument & länkar