TietoEnator levererar HR-lösning till Billerud

Report this content

TietoEnator levererar HR-lösning till Billerud TietoEnator har fått en order från Billerud AB, Gruvöns Bruk, om leverans av en HR-lösning för hantering av bemanning och tidsplanering. Lösningen innehåller också nya webbfunktioner för personalhantering. Utbyggnaden av Billeruds HR-system är ett led i företagets personal- och chefsutvecklingsarbete. - Inom Billerud har vi haft ett behov av att utveckla vår personalhantering, detta gäller både bemanningssituationen och kunskapen om den kompetens som våra anställda besitter. Med TietoEnators HR-lösning kan bemanningsplaneringen och personalinformationen föras ut direkt till cheferna, som därmed får en bättre överblick över sin bemanningssituation och lättare kan hitta rätt kompetens vid till exempel sjukdomar säger Peter Brantedal, förhandlingsansvarig på Billerud. Utbyggnaden av Billeruds HR-lösning innebär också att företagets lönepersonal slipper delar av det manuella arbetet och istället kan ägna mer tid åt att vara professionellt stöd åt övriga organisationen. - Som ett nästa steg i processen har vi möjlighet att införa flextid för den personal som inte går skiftgång. Detta har vi inte kunnat tidigare, det skulle vara alltför kostsamt att hantera det manuellt. Nu får vi det som en bonus på köpet säger Peter Brantedal. Tid, bemanning och HR är viktiga delar i TietoEnator Resource Managements personalsystemskoncept, Persona. Detta täcker även in bland annat lön och resehantering. TietoEnator är idag ledande i Norden inom personalsystemsområdet. Cirka 25 procent av alla arbetstagare i Sverige får sin lön via TietoEnators system. Ser man på Norden som helhet är motsvarande siffra över 30 procent. TietoEnator Resource Management är den ledande leverantören i Norden av affärslösningar för hantering av ekonomi, personal, information och kunder. Lösningarna baseras på mångårig erfarenhet, kvalificerade tjänster och standardsystem. De skapar förutsättningar för såväl löpande inrapportering som uppföljning och analys, oavsett var i organisationen användaren finns. Genom utbytbara komponenter kan varje kund växa in i sin lösning och anpassa systemet efter sina affärsprocesser. För ytterligare information, kontakta: Lasse Wastesson, TietoEnator Resource Management AB 08-749 81 45, lasse.wastesson@tietoenator.com Peter Brantedal, Billerud AB 0555-41126, peter.brantedal@billerud.com Du kan också gå in på www.rm.tietoenator.com , eller kontakta oss via rm.se@tietoenator.com. Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/16/20021016BIT00280/wkr0002.pdf

Dokument & länkar