TietoEnator levererar löne- och PA-system till Kronobergs landsting

TietoEnator levererar löne- och PA-system till Kronobergs landsting Landstinget Kronoberg har beslutat att införa nytt IT-stöd för löne- och personaladministration. Som leverantör valdes TietoEnator och dess PA- och lönesystem Respons. PA-upphandlingen är den första i större skala på fyra år, som genomförts av ett landsting. Avtalet löper på sju år och ordervärdet avseende systemleveransen uppgår till 13 miljoner kronor. Parterna har också tecknat ett treårigt avtal gällande driften av systemet. Ordervärdet för denna del uppgår till två miljoner kronor. Respons-systemet är delvis webbaserat och innehåller bland annat funktioner för hantering av löner, bemanning, resursplanering och kompetensfrågor hos personalen. - Denna lösning ger oss möjligheter att långsiktigt både spara pengar och öka personalens delaktighet i arbetet, säger Ola Svensson, projektledare för införande av nytt PA- och lönesystem på landstinget i Kronoberg. - Jag är mycket glad att vi får vara med och förbereda landstinget i Kronoberg inför framtida utmaningar. Vår uppgift är att ta fram system som hjälper kunderna att ta hand om sina viktigaste resurser, nämligen personalen, ekonomin, kundrelationerna och informationsflödena, säger Joakim Batz, chef vid TietoEnators affärsområde Resource Management som bland annat levererar PA- och lönesystem. Systemet tas i drift den 1 september år 2002. För ytterligare information, kontakta: Ola Svensson, projektledare Landstinget Kronoberg, 0470-58 85 19 Joakim Batz, chef TietoEnator Resource Management, 0709-10 44 99 Mats Arnborg, affärsansvarig, TietoEnator Resource Management, 018-18 49 35 Ulrik Wahlström, TietoEnator Processing & Network, 0709-64 99 00 Med mer än 10000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT00660/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/22/20011122BIT00660/bit0001.pdf

Dokument & länkar