TietoEnator levererar utökning av Documentum till AstraZeneca

TietoEnator levererar utökning av Documentum till AstraZeneca TietoEnator Technology AB har levererat en stor utökning av programvaror inom produktfamiljen Documentum till AstraZeneca. Documentum, som är ett strategiskt elektroniskt dokumenthanteringssystem, utnyttjas redan inom ett flertal enheter av AstraZeneca både i Sverige och utomlands. Affären, som för TietoEnator Technology AB överstiger 10 miljoner kronor, befäster ytterligare AstraZenecas satsning på Documentum. Documentum används av AstraZeneca för generell dokumenthantering/knowledge management inom många olika behovsområden, såväl enheter inom Forskning/Utveckling som Produktion. Som exempel kan nämnas ritnings- hantering för anläggningar, forsknings- och projektdokumentation, regulatoriskt data, kvalitetsdokument och produktionsinformation. - Affärsnyttan av att i en stor organisation som AstraZeneca hantera all den kunskap och erfarenhet som finns på ett än mer effektivt och rationellt sätt är mycket stor, säger Jouko Kangas, VD, TietoEnator Technology AB. - En avancerad dokumenthantering som riktar sig till ett stort antal användare kan i de nya helt webb-baserade miljöerna snabbt och effektivt tas i användning, avslutar Jouko Kangas. Documentum utgör en av världens ledande lösningar för hantering av det kunskapskapital som finns bundet i dokument av olika slag. Lösningarna sträcker sig från traditionella client/server lösningar till helt webb- baserade Internet- och intranätapplikationer. Documentum lämpar sig mycket väl för att lagra, kontrollera, återsöka, underhålla och sammanställa stora informationsvolymer. E-business orienterade web-content management lösningar för avancerade behov utgör ett snabbt växande tillämpningsområde. Andra svenska kunder som utnyttjar Documentum är ABB, AkzoNobel, Ericsson, Pharmacia&Upjohn, Vattenfall, OKG och Gambro. För ytterligare information kontakta Jouko Kangas, VD, TietoEnator Technology AB, tel 08-590 957 00 Ingvar Strandberg, Affärsområdeschef, TietoEnator Technology AB, tel 08- 590 957 00 Documentum Inc. (www.documentum.com) ett komplett dokumenthanteringssystem med funktioner för versionshantering, avancerade säkerhetsfunktioner, fritextsökning samt hantering av virtuella sammansatta dokument. Documentum inkluderar även en fullständig workflow-hantering för olika behov av arbetsflöden. Documentum utnyttjas även för storskalig web- content management. TietoEnator Technology AB (www.tietotech.se) ingår i TietoEnator, ett av Nordens största IT-företag med totalt 10.000 anställda och en årsomsättning uppgående till över 10 miljarder svenska kronor. TietoEnator Technology AB, med en årsomsättning på 100 MSEK och 65 anställda, har en inriktning mot hantering av strukturerad och ostrukturerad information med hjälp av Dokumenthantering och Databasteknologi. TietoEnator Technology AB i Sverige, är Documentum's största distributör och partner samt support och Utbildningscenter in Norden. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION: Centrala media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00860/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/04/20000504BIT00860/bit0002.pdf

Dokument & länkar