TietoEnator ny IT-partner till Jämtlands läns landsting

TIETOENATOR ABP BÖRSKOMMUNIKÉ 4.10.2000 KL 9.30 1 (1) TietoEnator ny IT-partner till Jämtlands läns landsting Jämtlands läns landsting har beslutat att byta leverantör för IT-driften och helpdeskfunktion från och med den 1 januari år 2001. Den nya leverantören är TietoEnator. Avtalet innebär att TietoEnator övertar drift av nät och servrar, närservice och support till anställda. Order-värdet 35 Mkr. "Vi har gjort bedömningen att TietoEnator är den leverantör som på lång sikt bäst kommer att motsvara landstingets krav på att utveckla IT-miljön. Det är angeläget att poängtera att vi har haft en omfattande utvärdering av företagen som lämnat anbud. Vi har vägt samman en mängd krav, där det inte råder någon tvekan om att TietoEnator är det företag som bäst tillgodoser behoven i Jämtlands läns landsting", säger Ingemar Ståhl, landstingets IT-strateg. TietoEnator har som några av sina större kunder bland andra Stockholms stad där de har totalansvar för drift och systemförvaltning. Företaget har 30 årserfarenhet som samarbetspartner till kommuner och landsting. "I takt med att IT allt mer integreras i verksamheten blir störningsfria system allt viktigare. Det är ett känt faktum att drift och supporttjänster står för större delen av IT-utgifterna i nordiska företag och organisationer", säger Bo-Göran Danielsson, marknadschef Public Partner, TietoEnator. "Vi känner ett stort ansvar att förvalta det förtroende som Jämtlands läns landsting visat oss genom det här avtalet. Vår ambition är att vara en komplett IT-partner till våra kunder och vi har goda kunskaper om landstingens specifika verksamheter", säger Bo-Göran Danielsson. "För att allt ska fungera så smärtfritt som möjligt inleder vi omgående ett införandeprojekt för att den nya leverantörens personal ska kunna sätta sig in i landstingets IT-miljö innan övertagandet. Allt för att få en så smidig övergång som möjligt", säger Ingemar Ståhl. För ytterligare information kontakta Ingemar Ståhl, Jämtlands läns landsting: 063-14 76 66 / 070-665 51 11 Bo-Göran Danielsson, TietoEnator: 060-66 38 33 / 070-602 55 72 Birgitta Clarin, Informationsansvarig i JLL,: 063-14 76 59 / 070-329 75 49 TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00090/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/04/20001004BIT00090/bit0002.pdf

Dokument & länkar