TietoEnator och ADP startar internationellt samarbete inom löne- och personaladministrativa tjänster

TietoEnator och ADP startar internationellt samarbete inom löne- och personaladministrativa tjänster TietoEnator har tecknat ett samarbetsavtal med ADP, en världsledande leverantör av löneadministrativa tjänster och andra personaladministrativa tjänster. Avtalet innebär att TietoEnator kommer att kunna erbjuda sina kunder löneadministrativa tjänster på global basis. Samarbetsavtalet gör ADP till en viktig partner för TietoEnator i effektiviseringen av sina kunders personaladministrativa och löneadministrativa processer. Avtalet innebär också att ADP kommer att kunna betjäna sina internationella kunder inom de nordiska länderna. Outsourcing av löne- och personaladministration är en växande trend då fler och fler företag strävar efter att koncentrera sina resurser till kärnverksamheten. På samma gång fokuserar multinationella organisationer på att effektivisera sina löneprocesser på en internationell basis, medan löne- och personaladministration förblir "landspecifik" med hänsyn till lokala lagstiftnings- och anställningsavtal. Som en följd av detta, vänder de sig till globala tjänsteleverantörer som har kompetens både på global och lokal nivå. TietoEnator är idag den största leverantören av personaladministrativa lösningar i Norden räknat i marknadsandelar. Personalen är en av ett företags fyra nyckelresurser vid sidan av ekonomi, kunder och information. En effektiv hantering av dessa nyckelresurser kommer att bli en allt viktigare strategisk fråga och ett nyckelområde inom management under de kommande åren. För vidare information, kontakta: TietoEnator Applications, Direktör Tero Ansio, +358 9 3290 7038, tero.ansio@tietoenator.com ADP Europe, Kommunikationsansvarig Emmanuelle Bugeant, +33 1 55 63 50 17, Emmanuelle.bugeant@europe.adp.com TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 anställda och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. TietoEnator erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt, programvaror. TietoEnator har djup kunskap om kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor samt skog och energi. www.tietoenator.com Som en ledande outsourcing leverantör, utnyttjar ADP sin position för att erbjuda konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva tjänster till sina kunder runt om i världen. Med en omsättning på cirka USD 7 miljarder, är ADP ett av de största oberoende dataserviceföretagen i världen. I Europa, erbjuder 4,500 ADP-anställda tjänster för personalfunktionen i Frankrike, Tyskland, Irland, Italien, Holland, Portugal, Spanien, Schweiz, Storbritannien, som representerar 10 miljoner lönespecifikationer. www.europe.adp.com Globalt levererar företaget löne- och personaltjänster till 500000 kunder i mer än 25 länder www.adp.com/global TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00120/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/05/20011105BIT00120/bit0001.pdf

Dokument & länkar