TietoEnator och Ericsson tecknar partnerskapsavtal

TietoEnator och Ericsson tecknar partnerskapsavtal TietoEnator och Ericsson har idag tecknat ett partnerskapsavtal som innebär att TietoEnator tar över delar av Ericssons produktutvecklingsresurser inom fasta nät och mobilsystem. Avtalet innebär att 860 anställda på Ericsson i Karlstad, Luleå, Umeå och Skellefteå flyttar över till TietoEnator, som därmed befäster positionen som den ledande leverantören i Norden av FoU-tjänster för telekomindustrin. De anställda som tas över kommer att ingå i en nybildad enhet inom den svenska delen av affärsområdet Telecom & Media och utgör en stark kompetensbas för TietoEnators fortsatta verksamhet inom telekomområdet. TietoEnator uppskattar avtalets ordervärde till cirka 90 miljoner euro per år initialt, kommande från Ericsson och andra kunder. Som en följd av avtalet får TietoEnator Telecom & Media 2800 anställda varav 1800 arbetar med forsknings- och utvecklingsverksamhet. Köpeskillingen uppgår till cirka 500 miljoner kronor (cirka 55 miljoner euro) och effekten på årliga goodwillavskrivningar bedöms uppgå till 5 miljoner euro. Påverkan på vinst per aktie (EPS) beräknas bli positiv från start. Överflyttningen av Ericssons utvecklingsverksamhet till TietoEnator beräknas ske i början av november 2002, under förutsättning att Konkurrensverket godkänner affären. - TietoEnators mål är att bli en världsledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster inom prioriterade branschområden. Telekom ser vi som en av de viktigaste motorerna i uppbyggnaden av framtidens informationssamhälle. Att etablera partnerskap med världsledande företag inom våra utvalda branscher är en nyckelkomponent i TietoEnators strategi, och Ericsson tillhör denna målgrupp, säger Åke Plyhm, vice koncernchef, TietoEnator. - Försäljningen är ett led i vår övergripande strategi att konsolidera och effektivisera vår utvecklingsverksamhet. Vi betraktar TietoEnator som den bästa partnern för den här verksamheten eftersom TietoEnator har ett starkt fokus på telekom, säger Per-Arne Sandström, operativ chef för Ericsson. - Detta avtal innebär ett nytt strategiskt samarbete med Ericsson som redan är en viktig kund, och det öppnar också möjligheter till att återanvända kompetensen i samarbeten med andra kunder. Vi ser Ericsson som en långsiktig partner och det nya avtalet stärker TietoEnators position som den ledande tjänsteleverantören inom FoU för mobil tele- och datakommunikation, säger Pentti Heikkinen, affärsområdeschef, TietoEnator Telecom & Media. TietoEnator Telecom & Media samarbetar med kunder inom hela värdekedjan, från telekomoperatörer och tillverkare av terminaler till innehållsleverantörer. Verksamheten bedrivs i tretton länder. Antal berörda per ort: Karlstad: 460 anställda Luleå: 180 anställda Umeå: 120 anställda Skellefteå: 100 anställda För ytterligare information, v g kontakta: Åke Plyhm, Vice koncernchef, TietoEnator, +46 705 65 86 31, +46 8-632 14 10 Eric Österberg, Senior Vice President, Corporate Communications, TietoEnator +46 705 90 05 99, +46 8 632 14 26 Pentti Heikkinen, Affärsområdeschef, TietoEnator Telecom & Media Tfn: +358 9 862 60780, +358 400 438 611 Carl-Harald Andersson, affärsenhetschef vid TietoEnator Telecom & Media, Tfn: 0705-35 36 01 Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholmsbörsen Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/26/20020926BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/09/26/20020926BIT00100/wkr0002.pdf

Dokument & länkar