TietoEnator och Tammerfors stad förbereder erbjudande av kommunala tjänster via digital-TV

Report this content

TietoEnator och Tammerfors stad förbereder erbjudande av kommunala tjänster via digital-TV TietoEnator, Tammerfors stad och eTampere har startat ett gemensamt utvecklingsprojekt med syfte att göra kommunala tjänster åtkomliga via digital-TV. Projektet, som går under namnet "Från väntrum till vardagsrum", inleds med en kartläggning av vilka kommunala tjänster som lämpar sig för digital-TV. - Tammerfors stad har fattat ett strategiskt beslut om att nyttja den senaste informationstekniken vid utvecklingen av kommunens tjänster. Som det ser ut idag finns det klara förbättringsmöjligheter när det gäller sättet på vilket tjänsterna görs tillgängliga för invånarna. Vi försöker hitta nya kanaler för att nå ut till medborgarna och ser digital-TV som ett intressant alternativ, berättar Jorma Lehtisaari, projektchef vid Tammerfors stad. Med hjälp av digital-TV underlättas kontakten mellan invånarna och de instanser som erbjuder kommunala tjänster. Det utgör också en bra kanal för rådgivning och handledning, och kan effektivisera kommunens serviceorganisationer. Om rutinartade uppgifter sköts via TV:n kan personalen på kommunen ägna sig åt viktigare uppgifter. Projektet "Från väntrum till vardagsrum" är en del av ett mer omfattande digital-TV projekt som ingår i eTampere-programmet och koordineras av e- Business Research Center (eBRC), ett forskningsinstitut som drivs av Tammerfors tekniska högskola och Tammerfors universitet. En av finansiärerna bakom projektet är ett kompetensutvecklingsprogram som administreras av Oy Media Tampere Ltd. Tammerfors är en av de städer i Finland som är mest aktiva när det gäller utforskningen och utvecklingen av digital-TV. TietoEnator har varit med konsult i utvecklingen av digital-TV i Finland redan från starten. - Nu har vi kommit till ett skede där det gäller att visa vilka möjligheter den här nya servicekanalen kan erbjuda i praktiken, det vill säga att göra ändamålsenliga tjänster i det moderna samhället tillgängliga för vanliga människor. Samtidigt kan vi visa att digital-TV är ett effektivt och säkert sätt att nå olika offentliga och privata tjänster, säger direktör Timo Hammar vid TietoEnators mediaenhet. Den första fasen i projektet "Från väntrum till vardagsrum" avslutas i januari. Därefter går projektet in i pilotfasen. Då kommer en av kommunens tjänster inom socialvårds- och hälso- och sjukvårdsområdet att implementeras i den nya servicekanalen. För ytterligare information: TietoEnator, Timo Hammar, direktör, Media & Communications, tel. +358 3 235 9200, +358 40 709 2090. Tammerfors stad, Jorma Lehtisaari, projektchef, tel. +358 3 219 7301, +358 50 590 2196. eBRC, Marko Seppä, direktör vid forskningscentret, tel. +358 3 3115 3661, +358 400 638 780. Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com eTampere är ett omfattande samarbetsprojekt som regionens utbildnings- och forskningsanstalter, företag, organisationer och samfund bidrar till med sina utvecklingsinsatser och sin expertis. Målet med eTampere- programmet är att utveckla Tammerfors till en av världens ledande städer inom utveckling av informationssamhället genom att främja kompetensutveckling, skapa ny affärsverksamhet och introducera nya offentliga nättjänster för alla medborgare. www.etampere.fi TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00470/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/14/20021014BIT00470/wkr0002.pdf

Dokument & länkar