TietoEnator säljer aktieinnehav i Atkos till Finland Post

TietoEnator säljer aktieinnehav i Atkos till Finland Post TietoEnator säljer sitt återstående aktieinnehav i Atkos Oy, 20 procent, till Finland Post Ltd. Transaktionen ger TietoEnator en realisationsvinst före skatt på 14 miljoner euro, redovisad i fjärde kvartalsbokslutet år 2001. TietoEnator ägde 49 procent av aktierna i Atkos (tidigare Atkos Printmail Oy) i början av 2001. Finland Post ägde 51 procent. I början av februari ökade Finland Post sitt innehav till 80 procent. Bakgrunden till aktietransaktionerna är de två ägarföretagens mål att öka effektiviteten genom att fokusera på sina kärnaffärer och de verksamheter som stödjer dessa. Atkos är Finlands största leverantör av elektronisk dokumenthantering, trycktjänster och direkt marknadsföringstjänster. Företagets nettoförsäljning för innevarande år kommer att uppgå till cirka 48 miljoner euro. Företaget har cirka 650 anställda. För ytterligare information, kontakta: Juhani Lano, Executive Vice President, TietoEnator, +358 400 441 735 Juha Salovaara, Direktör, Finland Post Ltd, tel. +358 0204 51 4647 Med mer än 10000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com Finland Post Ltd erbjuder meddelandelösningar och totala logistiklösningar till näringsliv, organisationer och hushåll i hela Finland, samt internationellt. Finland Post har en sammanlagd nettoförsäljning på mer än EUR 1 miljard och cirka 23 000 anställda. Omkring 80 procent av nettoförsäljningen härrör från posttjänster för näringslivet. Största delen av nettoförsäljningen kommer från traditionell brevtrafik men företagets snabbast växande affärer är elektroniska meddelandetjänster och totala logistiklösningar. Finland Post Ltd är helt statligt ägt. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholmsbörsen Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00050/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00050/bit0003.pdf

Dokument & länkar