TietoEnator samarbetar med Sydkraft för att förverkliga det papperslösa kontoret

TietoEnator samarbetar med Sydkraft för att förverkliga det papperslösa kontoret Sydkraft blir bland de första i Sverige att helt övergå till elektronisk hantering av leverantörsfakturor. Med denna lösning, kallad Instant Invoice tar Sydkraft ett rejält kliv närmare förverkligandet av visionen om det papperslösa kontoret. Hela fakturahanteringen outsourcas till TietoEnator, som läser in (scannar) och tolkar fakturorna maskinellt och sedan presenterar dem via ett s k webbgränssnitt. - Användarna godkänner och attesterar fakturorna helt elektroniskt och behöver aldrig se den riktiga fakturan, berättar Roland Wester, VD på TietoEnator Energy. Trettio bolag Instant Invoice ska implementeras inom i stort sett hela Sydkraftkoncernen, planeringen har redan påbörjats. Sydkraft räknar med en avsevärd effektivisering i sin administrativa process genom det nya systemet och får dessutom en ökad kvalitet i hanteringen. Avtalet med TietoEnator täcker hela hanteringskedjan för Sydkrafts leverantörsfakturor. Avsikten är att under en fyraårsperiod hantera minst 1,5 miljoner leverantörsfakturor elektroniskt. Införandet kommer att ske successivt under 12 månader och Sydkraft ser i förlängningen spännande utbyggnadsmöjligheter så att systemet täcker hela inköpsprocessen, det som kallas elektronisk handel. Hanteringen motsvarar helt de nya krav som bokföringsnämnden ställer på hanteringen av leverantörsfakturor. Skräddarsydd lösning Instant Invoice baseras på e.Fact som är en marknadsledande produkt för hantering av leverantörsfakturor. TietoEnator har ett brett kunnande på detta område inom ett flertal olika bolag. - Vi har skräddarsytt e.Fact till Sydkraft och byggt ett koncept som även omfattar inscanning och tolkning av leverantörsfakturorna, säger Leif Friberg, marknadschef på TietoEnator Energy. -TietoEnator blir först med att etablera det integrerade konceptet på marknaden, avslutar Leif Friberg. För ytterligare information kontakta Roland Wester (TE), VD Energy. Tel 040 - 10 81 62, roland.wester@tietoenator.com Leif Friberg (TE), Marknadschef Energy. Tel 040 - 10 81 69, leif.friberg@tietoenator.com TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder management-konsulting, systemutveckling, integration, drift och support, kommunikationslösningar, programvaror och produktutveckling. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex bank och finans, skogsindustri, offentlig sektor och telekommunikation. Läs mer på www.tietoenator.com. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00200/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/10/20000510BIT00200/bit0002.pdf

Dokument & länkar