TietoEnator tar över Ahlström Paper Groups system Optimill

TietoEnator tar över Ahlström Paper Groups system Optimill TietoEnator har slutit ett avtal med Ahlström Paper Group gällande underhåll och utveckling av bruksledningssystemet Optimill. Ansvaret för underhåll och utveckling samt tillhörande applikationer överfördes till TietoEnator den 1 januari 2001. Avtalet är ytterligare ett steg i det långsiktiga samarbetet mellan de två företagen och stödjer TietoEnators tillväxtstrategi samt stärker företagets position som en ledande leverantör av bruksledningssystem till pappers- och kartongindustrin. Optimill är ett bruksledningssystem som innehåller försäljning, produktion och kvalitetskontroll. Systemet kombinerar delar som utvecklats för Ahlströms speciella behov med moduler från TietoEnators produktfamilj TIPS för pappers- och kartongfabriker. Optimill har levererats till sju av Ahlström Paper Groups bruk i Finland, Tyskland, Italien, Frankrike och USA. Användningen av systemet kommer under 2001 att utvidgas till att omfatta sammanlagt 14 bruk. Optimill gör det möjligt för Ahlström att optimera och ena sina affärsprocesser från orderingång till fakturering. Försäljningen är samordnad i regionala system medan övriga delar hanteras lokalt hos respektive bruk. För ytterligare information, kontakta: Ahlström Corporation Matti Aaltonen, Vice Koncernchef, +358 5 03787853 TietoEnator Corporation Sakari Ruotsalainen, Vice Koncernchef, +358 3 217 5934, 040-5116165 Matti Fontell, Direktör, +358 9 3486 4351, TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00060/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/01/16/20010116BIT00060/bit0002.pdf

Dokument & länkar