TietoEnator tar över Rautaruukkis IT-enhet

TietoEnator tar över Rautaruukkis IT-enhet TietoEnator och Rautaruukki har idag tecknat ett avtal enligt vilket TietoEnator tar över hela Rautaruukkis IT-enhet. Avsiktsförklaringen tecknades i januari i år. Enligt avtalet kommer de anställda som berörs, totalt 145 personer i Raahe och Hämenlinna, att gå över till TietoEnator med bibehållen anställningsstatus. För ytterligare information, kontakta: TietoEnator Oyj, Process & Manufacturing, Harri Ovaska, Direktör, tel +358 40 5465575, e-mail: harri.ovaska@tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00880/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/27/20010227BIT00880/bit0001.pdf

Dokument & länkar