TietoEnator tecknar IT-partneravtal med VVO Corporation

TietoEnator tecknar IT-partneravtal med VVO Corporation Fastighetsbolaget VVO Corporation har tecknat ett avtal med TietoEnator gällande IT- partnerskap. Avtalet syftar till ett långsiktigt ömsesidigt samarbete inom IT-området. Enligt Arto Tuominen, IT-direktör på VVO, kommer satsningen på utvecklingen av VVOs IT-system huvudsakligen att handla om utnyttjande av webbteknik. Ett av förslagen som studeras är en portal avsedd för VVO- koncernens alla intressegrupper. Den första praktiska implementationen efter partnerskapet mellan TietoEnator och VVO Corporation är leveransen av CRM- (Customer Relationship Management) och faktureringssystemet Elegansplus till VVO- sähkö Oy, ett företag som på centraliserad basis levererar elkraft till VVOs fastigheter och hushåll. Systemet kommer att ersätta det befintliga system som har använts några år. - Vi valde Elegansplus för dess flexibilitet och lämplighet för denna miljö. Applikationen är dessutom lätt att integrera med andra befintliga IT-system, säger Arto Tuominen. Ett annat kriterium för valet var, att vi genom införandet av Elegansplus inte behöver konvertera om det gamla systemet till Euro. Elegansplus kommer framöver också att underlätta kundservice och on-line transaktioner, till exempel över Internet. För ytterligare information, kontakta: TietoEnator, Projektledare Matti Karipohja, +358 400 522 273 VVO Corporation, IT-direktör Arto Tuominen, +358 20 508 3234 VVO-sähkö Oy, Managing Director Aarno Teittinen, +358 20 508 3221 TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com För närvarande äger VVO koncernen mer än 38000 hyresrätter och bostadsrättsfastigheter på 71 orter. VVO producerar också själva bostadsrättsfastigheter och privata bostäder. Andra verksamhetsområden är bostadsbyggande och tjänster för fastighetsförvaltning. VVO har 370 anställda. Enligt preliminära siffror kommer omsättningen för år 2000 att uppgå till ca FIM 1.3 billion. VVO har regionkontor på 16 orter. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00420/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00420/bit0001.pdf

Dokument & länkar