TietoEnator utökar samarbetet med Nordea-tecknar globalt licensavtal för fondsystem

Report this content

TietoEnator utökar samarbetet med Nordea - tecknar globalt licensavtal för fondsystem TietoEnator har tecknat ett globalt licensavtal med Nordea avseende fondsystemet ECM (Eumetrix Client Manager). Avtalet är en utvidgning av det fleråriga ramavtal som parterna tecknade förra året och som hittills resulterat i ett strategiskt systemprojekt inom Nordeas nordiska verksamhet. - Med det nya licensavtalet som stöd fortsätter vi vår expansion på den europeiska marknaden för fondsystem, säger Martin Sjöberg, VD för TietoEnator Financial Solutions AB. Det globala licensavtalet avser fondsystemet ECM. I likhet med det tidigare ramavtalet ingår även modulen ECM Hedge för hantering av hedgefonder och analysverktyget ECM Dimension. Fondsystemet ECM är utvecklat för den paneuropeiska fondmarknaden där höga krav ställs på stora volymer, skalbarhet och flexibilitet. Systemet är också anpassat för hantering av Europas samtliga språk, valutor och legala krav. TietoEnator Banking & Finance siktar på att via Europa bli en global leverantör av e-finance lösningar. Lösningarna byggs i strategiska partnerskap med kunderna och baseras på ledande teknologier. Utöver andels- och portföljförvaltningssystem besitter TietoEnator Banking & Finance stor kompetens inom bank- och internetbankslösningar, betalningssystem samt utvalda kapitalmarknadslösningar. TietoEnator Banking & Finance är verksamt i femton länder och har nästan 2300 specialister och över 350 kunder världen över. TietoEnator Banking and Finance är den ledande samarbetspartnern för bank-, försäkrings- och finanssektorerna i norra Europa. För ytterligare information, kontakta: Martin Sjöberg, VD, TietoEnator Financial Solutions AB +46 8 597 90 870, martin.sjoberg@tietoenator.com Med nästan 12.000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00580/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/23/20021023BIT00580/wkr0002.pdf

Dokument & länkar