TietoEnator utvecklar e-portal för oljeindustrin

TietoEnator utvecklar e-portal för oljeindustrin TietoEnator har tecknat ett kontrakt med ett flertal stora olje- och gasoperatörer i den norska sektorn för utvecklingen av en ny, webbaserad industriportal, LicenseWeb. Detta innebär ett genombrott för online samarbete inom industrin. TietoEnator vann detta prestigefyllda kontrakt och har tecknat överenskommelser med ett antal nyckelaktörer i industrin: Norsk Hydro, Statoil, BP Amoco, Shell, Phillips Petroleum och Conoco. "Förutom att olja och gas är Norges främsta inkomstkälla, vår kompetens och kunnande inom detta område är en av Skandinaviens viktigaste exportvaror till den vida världen," sade Ragnhild Olsen, Vice VD Oil&Gas, TietoEnator. "TietoEnator är särskilt stolt över att få tillfälle att utveckla en e-business lösning för en sådan viktig, kvalitetsmedveten och krävande industri." LicenseWeb kommer att vara ett forum för virtuellt samarbete och kommer att förse hela den olje- och gasindustrin med information om de 200 licenserna i den norska sektorn. Tjänsterna kommer att omfatta dokumentutbyte, mötesförberedelser, administration, statistik på individuella licenser, produktionsrapporter och en nyhetstjänst. Kunderna är mycket nöjda med TietoEnators offert."TietoEnator satte fingret på våra behov på ett mycket trovärdigt sätt," kommenterade Bjørn Gundersen på Norsk Hydro E&P, som ledde projektteamet för oljebolagen. "TietoEnator har ett antal stora produkter inom olje- och gassektorn på kreditsidan vilket ger oss stort förtroende att företaget kommer att leverera en kvalitetslösning i tid och inom budgetramen. Oljeindustriens Landsforening (organisationen som representerar den norska oljeindustrin) har varit en av de drivande krafterna bakom projektet för licenssamarbete. Denna organisation tror att TietoEnator's LicenseWeb lösning kommer att bidra mycket till strömlinjeformningen av arbetsprocessen. "Vår kapacitet för samarbete har visat sig vara en av de mest hållbara konkurrensfördelarna med den norska olje- och gasindustrin," sade Thore Langeland på Oljeindustriens Landsforening. "Detta markerar en ny milstolpe och jag räknar med att denna lösning även kommer att användas med god effekt inom ett antal andra områden." 2500 av TietoEnators 10000 anställda i Skandinavien är engagerade i utvecklingen av e-lösningar - digital business. Olja och gas är en av de viktigaste sektorerna som TietoEnator betjänar. LicenseWeb kontraktet omfattar en tidsbegränsad utvecklingsfas och en driftfas. Utvecklingsfasen kommer att sträcka sig till och med 15 februari 2001, och kontraktvärdet är NOK 2.2-3.0m. Dessutom skall TietoEnator leverera utbildningsmaterial och utbildningar. TietoEnator äger även fullständig rätt att använda lösningen och rätten att marknadsföra den kommersiellt. Lösningen bygger på Documentum mjukvaran och TietoEnators ePortal koncept. Underleverantörerna är TietoEnator Technology (Documentum) och OilCamp/Telenor (ISP services). För mer information, kontakta: Ragnhild Olsen, Vice VD Oil&Gas, TietoEnator Consulting AS, Norway, ragnhild.olsen@tietoenator.com, Tel: 0047 55 36 44 00, Mobil: 0047 908 26020 TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.2 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00130/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/09/20001009BIT00130/bit0002.pdf

Dokument & länkar