TietoEnator utvecklar mobil betalningslösning åt Europolitan Vodafone

TietoEnator utvecklar mobil betalningslösning åt Europolitan Vodafone TietoEnatorägda Entra har fått i uppdrag av Europolitan Vodafone att utveckla en plattform för betalningar av tjänster via mobila terminaler. Lösningen lanseras av Europolitan Vodafone under första halvåret år 2002. Avtalet stödjer TietoEnators strategi att nå ut med mobila betalningslösningar på den globala marknaden. - Mobiltelefonen blir ett allt betydelsefullare verktyg i människors liv. Mobila betalningar är ett viktigt steg i vår vision att ge våra kunder tjänster som förenklar deras vardag. Betalningslösningen är resultatet av ett långvarigt samarbete med TietoEnator där vi studerat möjliga sätt att hantera betalningen av det ökande utbudet av mobila datatjänster som vi och andra tjänsteleverantörer erbjuder, säger Mikael Kluge, ansvarig affärsområdet mobilt Internet hos Europolitan Vodafone. Den nya betalplattformen ger kunden tillgång till ett stort antal tjänster via ett och samma betalningssätt, utan att denne behöver vara registrerad hos varje leverantör. På detta sätt möjliggörs nya intäktskällor för både anslutna tjänsteleverantörer och betalningsförmedlare, i det här fallet Europolitan Vodafone. - Det har länge talats om mobiltelefonen som ett smart betalningssätt men hittills har det skett få storskaliga aktiviteter när det gäller realiseringen av detta. Europolitan Vodafone gör nu en helhjärtad satsning på området, och kombinationen av vår kompetens inom betalningslösningar och deras framsynta strategi bildar en stark grund för en väl fungerande mobil betalningstjänst, säger Martin Sjöberg, VD för Entra. Den nya plattformen möjliggör betalningar i realtid via mobila terminaler, oavsett om dessa bygger på GSM-, GPRS- eller UMTS-teknik. Tjänsten är primärt avsedd för att skapa en funktionell betalningsmetod för digitalt innehåll, men kan också användas för betalning av fysiska varor. Samarbetet mellan TietoEnator och Europolitan Vodafone inkluderar gemensam marknadsföring och försäljning av betalningslösningen till potentiella betalningsförmedlare inom andra marknadssegment och på marknader utanför Sverige. För ytterligare information, kontakta: Martin Sjöberg, VD, Entra AB 08-597 90 870, martin.sjoberg@entragroup.com Mikael Kluge, ansvarig affärsområdet mobilt Internet, Europolitan Vodafone. 0708-33 12 05, mikael.kluge@europolitan.se Anders Jensen, Affärsansvarig betaltjänster, Europolitan Vodafone 0708-33 13 17, anders.jensen@europolitan.se Entra ingår i TietoEnator, Finance Sector. För mer information, se www.entragroup.com. De tjänster som TietoEnator Finance Sector erbjuder baseras på strategiska partnerskap med kunderna. Lösningarna bygger på ledande teknologier och målet är att via Europa bli en global leverantör av e-finance lösningar. Förutom internetbanklösningar innehar TietoEnator Finance Sector också stor kompetens inom betalningssystem och utvalda kapitalmarknadslösningar. Finance Sector är verksamma i elva länder och har fler än 1800 specialister och över 300 kunder världen över. TietoEnator Finance Sector är den ledande samarbetspartnern för bank-, försäkrings- och finanssektorerna i norra Europa. Med mer än 10000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com Europolitan Vodafone är en mobilteleoperatör med tillstånd att bygga tredje generationens mobiltelenät. Europolitan Vodafones styrka är fokuseringen på utveckling av internationella tjänster, service och kvalitet. Europolitan Vodafone sysselsätter omkring 1500 personer. Europolitan Vodafons moderbolag Europolitan Holdings AB är noterat på OM- börsens Attract 40-lista. Majoritetsägare är brittiska Vodafone som äger 71 procent av Europolitan Holdings och resterande 29 procent innehas av privata aktieägare, investmentbolag och pensionsfonder. Vodafone-gruppen finns representerad på fem kontinenter och har omkring 95 miljoner kunder (proportionellt antal kunder, beräknat efter ägarandel). www.europolitan.se och www.vodafone.com. TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00770/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00770/bit0002.pdf

Dokument & länkar