TietoEnators delårsrapport, januari till juni 2002

TIETOENATOR ABP BÖRSANMÄLAN 22.7.2002 KL 14.00 1 (1) TietoEnators delårsrapport, januari till juni 2002 TietoEnators delårsrapport för andra kvartalet 2002, 1 jan - 30 juni, offentliggörs kl. 07.00 (svensk tid) torsdagen den 25 juli 2002. En presskonferens anordnas i Finland kl. 9.00 (lokal tid). Plats: Hotel Radisson SAS, Iceland Cabinet, Runeberginkatu 2, Helsingfors. Från TietoEnator deltar koncernchef Matti Lehti och CFO Tuija Soanjärvi. För anmälan, vänligen kontakta Anne Sämpi, anne.sampi@tietoenator.com, +358 9 8626 2502. En presskonferens anordnas i Sverige kl. 14.00 (lokal tid). Plats: konferensrum Berns Hotell, Berzelii Park, Stockholm. Från TietoEnator deltar koncernchef Matti Lehti, vice koncernchef Åke Plyhm, samt informationsdirektör Eric Österberg. För anmälan, vänligen kontakta Therese Edehorn, therese.edehorn@tietoenator.com, 08-632 14 11. Presskonferensen i Stockholm kommer också att publiceras på Internet via TietoEnators hemsida, www.tietoenator.com En telefonkonferens anordnas kl. 16.00 (svensk tid). Från TietoEnator deltar Matti Lehti, Åke Plyhm, Tuija Soanjärvi, samt Eric Österberg. För att deltaga i konferensen, vänligen ring på telefonnummer + 44 20 8781 0571 tio minuter före konferensens början. Namnet på konferensen är "TietoEnator". En inspelning av telefonkonferensen finns på telefonnummer +44 20 8288 4459, access code: 653822. TietoEnators resultat offentliggörs via ett pressmeddelande som distribueras på engelska, finska och svenska. Pressmeddelandet kommer att finnas tillgängligt på TietoEnators hemsida www.tietoenator.com så snart det har offentliggjorts. För ytterligare information, kontakta: Eric Österberg, informationsdirektör, 08-632 14 26 eric.osterberg@tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Helsingfors Börs Stockholms Fondbörs Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00350/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/22/20020722BIT00350/wkr0002.pdf

Dokument & länkar