TietoEnators delårsrapport januari-september 2000

TietoEnators delårsrapport januari-september 2000 Nettoomsättningen för affärsområdena ökade 5 %. Telecom växte med 30%, Finance sector med 10 %. Rörelseresultatet, exklusive jämförelsestörande poster: EUR 56,5 miljoner (79,1), inklusive jämförelsestörande poster, EUR 82.0 miljoner (74.1). Stark utveckling för kvalificerade värdeadderande tjänster. NYCKELTAL 2000 2000 2000 2000 1999 % 1999 1-3 4-6 7-9 1-9 1-9föränd 1-12 . Vinst per aktie, EUR 0,30 0,27 0,14 0,71 0,64 11 0,90 Vinst exkl. avskrivning av goodwill, per aktie, EUR 0,33 0,31 0,18 0,81 0,75 8 1,04 Eget kapital per aktie, 4,95 4,42 4,59 4,45 3 4,59 EUR Avkastning på eget kapital per rullande 12- 20,4 23,6 21,0 22,8 21,2 månadersperiod, % Avkastning på sysselsatt kapital per rullande 12- 28,3 32,0 29,8 30,6 29,5 månadersperiod, % Soliditet, % 59,3 57,5 62,8 55,8 52,8 Räntebärande nettoskuld, EUR miljoner - - -79,2-33,0 140-61,9 121,2104,9 Gearing, % -28,5-21,0 -14,7 -6,2 -13,2 Investeringar, EUR 13,1 29,3 14,5 56,9 80,0 -29102,8 miljoner a) Personal vid periodens 981010057 999611282 -1111098 slut Antal anställda i 9824 983810030 989711024 -1011058 genomsnitt Per anställd, EUR 1000 b) Nettoomsättning 29,8 29,2 25,4 84,3 82,5 2114,3 Personalkostnad c) 15,7 14,9 12,7 43,3 41,2 5 56,4 Rörelseresultat före avskrivning av goodwill exkl. jämförelsestörande 2,8 1,9 2,3 7,0 8,17 -14 10,7 poster a) EUR 11,1 miljoner består av summan för aktieutbyte b) Personalsiffran som används som nämnare är antalet anställda i intressebolagen beräknat i proportion till TietoEnators innehav i dessa bolag. c) Personalkostnaderna inkluderar löner, pensionskostnader och andra lönerelaterade sociala kostnader exklusive sociala kostnader för personaloptioner. Växlingskurser 30 sept 2000 1 EUR = 5,94573 FIM, 1 EUR = 8,5265 SEK ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00100/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/2000/10/31/20001031BIT00100/bit0002.pdf Hela rapporten

Dokument & länkar