Västra Götaland köper system för sjukvårdsrådgivning av TietoEnator

Västra Götaland köper system för sjukvårdsrådgivning av TietoEnator Västra Götalandsregionen har tecknat ett ramavtal med TietoEnator om köp av 400 licenser av systemet Teleråd. Lösningen kommer att användas för sjukvårdsrådgivning per telefon av sjukhus och vårdcentraler inom hela regionen. Ordern är den hittills största i Sverige inom området, och TietoEnator fick affären i hård konkurrens med flera andra leverantörer. Rådgivning per telefon är ett högaktuellt område inom dagens sjukvård. Genom en god rådgivning kan patienternas behov ofta tillgodoses utan att de behöver uppsöka vårdinrättningar. Detta kan innebära stora kostnadsbesparingar. Enligt Landstingsförbundet kostar ett telefonsamtal cirka 40 kronor, medan ett besök i primärvården kostar 700 - 800 kronor och ett normalt besök på akutmottagning 1500 - 1600 kronor. Genom att använda kunskapsstödet i Teleråd kan det totala antalet besök i vården minskas, vilket både sparar pengar och ger mer tid för de patienter som verkligen behöver vård. Teleråd underlättar även dokumentationen av telefonsamtalen, vilket också frigör tid till vårdinsatser för personalen. - Teleråd kommer att användas både på sjukhusen och inom primärvården. Visionen är att hela vårdkedjan, det vill säga även den kommunala hälso- och sjukvården, så småningom skall ha tillgång till samma system och kunskapsstöd i sjukvårdsrådgivningen, säger Elisabeth Kvilén Eriksson, projektledare och verksamhetschef för Sjukvårdsupplysningen Fyrbodal . - Sjukvårdsråd per telefon är en svår arbetsuppgift som ställer stora krav på sjuksköterskans kompetens. Yrkeserfarenhet, utbildning och rätt personliga egenskaper är de viktigaste faktorerna för att rådgivningen skall bli bra. Teleråd kommer att bli ett bra komplement till dessa faktorer genom att det erbjuder den flexibilitet som efterfrågas - både avseende kunskapsstödet och vid dokumentationen. Teleråd kommer också att ge förutsättningar att kvalitetssäkra rådgivningen. Vi kommer att få helt andra möjligheter att studera vilken rådgivning som ges inom olika verksamheter, fortsätter Elisabeth Kvilén Eriksson. Teleråd har utvecklats successivt under flera år tillsammans med representanter för vården. Lösningen är redan driftsatt i bland annat landstingen för Skåne, Blekinge, Dalarna och Uppsala län, samt på Huddinge sjukhus. I samarbete med SOS Alarm finns även ett koncept för sjukvårdsrådgivning utarbetat, innehållande bland annat integration mellan Teleråd och telefoni. Avtalet med Västra Götalandsregionen innebär att TietoEnator blir ensam leverantör, vilket stärker företaget i sin satsning på att skapa en modern, användarvänlig och flexibel IT-lösning för telefonburen sjukvårdsrådgivning. För ytterligare information, kontakta: Göran Gustavsson, TietoEnator Health Care, tel. 046- 18 07 68, mobil 0709- 200 768 Goran.a.gustavsson@tietoenator.com Elisabeth Kvilén Eriksson, projektledare, Västra Götalandsregionen Tel. 0522 - 921 16, Elisabeth.kvilen@vgregion.se Ulla Carlsson, Västra Götalandsregionen, tel. 031 - 342 26 72, ulla.carlsson@vgregion.se Med mer än 10000 anställda och en årlig omsättning motsvarande cirka 1,1 miljarder euro, är TietoEnator en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa. TietoEnator erbjuder konsulttjänster, utveckling, drift och förvaltning av sina kunders affärsverksamheter i den digitala ekonomin. Koncernens tjänster bygger på en kombination av djup branschkunskap och IT-expertis. www.tietoenator.com TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00240/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/30/20011130BIT00240/bit0001.pdf

Dokument & länkar