Västra Götalandsregionen väljer PEBS för elektronisk handel

Västra Götalandsregionen väljer PEBS för elektronisk handel TietoEnator och Postens gemensamma bolag PEBS har valts till samarbetspartner för införandet av elektronisk handel i hela Västra Götalandsregionen. Västra Götalandsregionen, en sammanslagning av bland annat landstingen i Västsverige och en av Sveriges största arbetsgivare, har beslutat att välja PEBS som samarbetspartner i arbetet med att utveckla elektronisk handel i regionen. Syftet är att frigöra tid för personalen att koncentrera sig på regionens kärnverksamhet och att sänka de administrativa kostnaderna. Införandet av elektronisk handel i Västra Götalandsregionen beräknas ta tre år. Drygt 8000 anställda berörs. Under våren kommer de första pilotenheterna att få prova på att göra elektroniska beställningar och hantera sina fakturor elektroniskt. - Målet för Västra Götalandsregionen är att effektivisera såväl affärsprocesserna som kapitalströmmarna. Alla enheter inom hälso- och sjukvård, kultur, turism och utbildning berörs, säger Mats Friberg, ekonomidirektör och ansvarig för regionens IT-verksamhet. - Genom att beställa och betala varor elektroniskt kan mycket tid frigöras, vilket kommer att märkas framför allt för vårdpersonalen, och i slutändan för patienterna. I samband med införandet av nytt systemstöd ska de administrativa rutinerna ses över. Vår kärnverksamhet är att bedriva hälso- och sjukvård, och då är det viktigt att varuförsörjningen fungerar. - Vi valde PEBS som leverantör för att de delar vår syn på hur förändringsarbete skall bedrivas, säger Olle Stenström, direktör för strategisk utveckling i Västra Götalandsregionen - PEBS har visat att de har en helhetssyn och fungerande modeller för ett arbete av denna omfattning och de har erfarenheter från liknande projekt. Det är också viktigt för oss att ha en samarbetspartner med logistikkompetens. En annan styrka som PEBS har är förmågan att effektivisera integrationen mellan olika system. Vår miljö är oerhört komplex och förändras ständigt, och vi kan inte bygga in oss i statiska lösningar. - För PEBS är detta ett stort förtroende. Detta är en av de största affärerna i sitt slag i offentlig sektor och vi kommer att få användning av den erfarenhet vi byggt upp under lång tid, säger Jimmie Ahrgren på PEBS. Det beräknade affärsvärdet är ca 30 miljoner. - Affären innebär att samarbetet mellan Posten och TietoEnator, som är PEBS ägare, intensifieras. Vi kommer nu att vidta åtgärder i båda organisationerna för att ytterligare stärka satsningen på elektronisk handel säger Börge Österholm, Postens vice VD och styrelseordförande i PEBS. För ytterligare information, kontakta: Mats Friberg, Västra Götalandsregionen, telefon 0521-27 50 34 Olle Stenström, Västra Götalandsregionen, telefon 0705-63 07 52 Bo Gärdfors, TietoEnator, telefon 031- 779 60 25 Björn Edwardh, Posten, telefon 031- 62 34 75 Jimmie Ahrgren, PEBS telefon 08- 402 38 61 Fakta om elektronisk handel i offentlig sektor Offentlig sektor bara i Sverige köper varor och tjänster för över 300 miljarder per år. Handel med offentlig sektor styrs av lagen om offentlig upphandling, LOU, ett regelverk som gäller inom hela EU. LOU syftar bla till att upphandlingen ska ske på ett affärsmässigt sätt, i full konkurrens, och att leverantörerna utvärderas på ett objektivt sätt. Elektronisk handel innebär att informationen överförs direkt mellan köparens och säljarens dator. Kraven på säkerhet och spårbarhet är höga. Elektronisk handel underlättar för offentlig sektor att följa ingångna avtal och att sprida information i ofta komplexa organisationer. Det förenklar beställningsförfarandet, och inte minst finns stora vinster att göra när det gäller hanteringen av fakturor. Elektronisk handel PEBS AB är ett av Posten och TietoEnator gemensamägt bolag, som har specialiserat sig på i första hand elektronisk handel mot den offentliga sektorn i Sverige. PEBS är en av Statskontoret antagen ramavtalsleverantör för hela den offentliga sektorns införande av elektronisk handel, och är marknadsledande. www.pebs.se TietoEnator är en ledande leverantör av värdeadderande IT-tjänster i Europa med mer än 10 000 medarbetare och en omsättning på 1.1 miljarder Euro. Vi erbjuder managementkonsulting, systemutveckling, integration, drift och support, produktutvecklingstjänster för kunder samt programvaror. Vi har fördjupad kunskap om våra kunders verksamheter inom branscher som t ex telekommunikation, bank och finans, offentlig sektor och skogsindustri. www.tietoenator.com Posten Posten är ett aktiebolag ägt av staten och ett av Sveriges största företag. Posten har drygt 42 000 medarbetare och omsätter mer än 24 miljarder kronor. Genom Posten kan man nå vem man vill med meddelanden och varor - fysiskt och elektroniskt - snabbt, säkert och kostnadseffektivt. Posten ger service till 4,1 miljoner hushåll och 500.000 företag. www.posten.se TIETOENATOR ABP DISTRIBUTION Centrala media ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00820/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/19/20010219BIT00820/bit0001.pdf

Dokument & länkar