TiksPac offentliggör emissionsmemorandum

TiksPac AB (publ) meddelar att ett emissionsmemorandum avseende Bolagets företrädesemission av aktier (”Erbjudandet”) nu finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.tikspac.se

o Styrelsen för TiksPac AB har upprättat ett emissionsmemorandum med anledning av stundande företrädesemission om maximalt 4,9 MSEK
o Emissionsmemorandum, anmälningssedel och annan information om Erbjudandet kommer att hållas tillgängligt på www.tikspac.se och www.aktietorget.se
o Teckningsperioden löper från den 2 september 2016 till och med den 16 september 2016
o Handel med teckningsrätter sker mellan den 2 september 2016 till och med den 14 september 2016

Tillsammans bidrar vi till en bättre miljö i Europa!

För ytterligare information:
Stefan Arvidsson, VD
Tel. +46 (0)346 – 734 721
stefan.arvidsson@tikspac.com
www.tikspac.com

Kort om TiksPac
Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Om oss

TiksPacs affärsidé är att utan kostnad för uppdragsgivaren eller användaren skapa Rena Publika Rum genom ett miljökoncept som finansieras av sponsorkunder och motiveras av dessa sponsorkunders samhällsansvar.

Prenumerera

Dokument & länkar