TiksPac tecknar Ramavtal med Green Landscaping

Green Landscaping är Sveriges ledande företag på att skapa och sköta utomhusmiljöer som människor trivs i. Med sina ca 600 anställda omsätter de drygt 700 miljoner, genom att göra Sveriges utemiljöer till vackrare och mer trivsamma platser att vistas i.

Green Landscaping har sedan några månader tillbaka provat TiksPacs RENT-koncept i sin Region Väst. De som testat har varit mycket nöjda och ser en stor potential att kunna öka servicen till sina kunder samtidigt som man får en bättre arbetsmiljö för sina anställda.

Med erfarenhet av testperioden i Region Väst har Green Landscaping nu valt att gå vidare och teckna ett ramavtal med TiksPac som ger samtliga distrikt inom Green Landscaping möjlighet att leasa TiksPac-stationer. Genom att kunna erbjuda TiksPac-stationer till sina befintliga och nya kunder kompletterar man sitt befintliga utbud av tjänster och kan erbjuda sina uppdragsgivare en ännu bättre helhetslösning. Mer om Green Landscaping på www.greenlandscaping.se

TiksPac är mycket glada över detta förtroende och ser fram emot att få leverera TiksPac-stationer till Green Landscaping och deras uppdragsgivare.

Läs gärna mer om vårt RENT- koncept på vår hemsida: http://www.tikspac.se/koncept/rent-for-fastighetsagare/

Tillsammans bidrar vi till en bättre miljö!

För ytterligare information:

Stefan Arvidsson, tf VD / Sales Manager Europe

Tel. +46 (0)346 – 734 721

stefan.arvidsson@tikspac.com

www.tikspac.com

Kort om TiksPac

Genom TiksPacs miljökoncept tillhandahålls stationer med miljövänliga hundpåsar på ett sätt som är kostnadsfritt såväl för hundägare som för den som svarar för renhållningen inom det aktuella området. Verksamheten finansieras av företag som mot en avgift erhåller en mediaplats på stationerna och därmed visar sitt engagemang för sin lokala närmiljö (CSR). Tjänsten är kostnadsfri för kommunerna, som dock svarar för utplacering, skötsel och drift av stationerna. TiksPac svarar, genom underleverantörer, för produktion av påsar, tillverkning av stationer, utskrift och montering av dekaler på stationer samt distribution av påsar. Bolagets affärsmodell framgår av den senaste bokslutskommunikén.

Prenumerera

Dokument & länkar