NUTEK ger 45 miljoner till Volvo-satsning i Umeå

Report this content

NUTEK ger 45 miljoner till Volvo-satsning i Umeå NUTEK har beslutat att ge 45 miljoner kronor i regionalt utvecklingsbidrag till Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå. Företaget kommer att investera samman-lagt 365 miljoner kronor i en ny anläggning för grundlackering och en ny produktionslinje. Beslutet presenterades idag - fredagen den 3 januari - vid en presskonferens i Umeå. Volvo Lastvagnars fabrik i Umeå har idag ca 2.400 anställda. Under-leverantörer, som är direkt beroende av Volvo, har ungefär 200 anställda. I dags-läget har fabriken kapacitet för omkring 50.000 hytter per år. Efter den planerade investeringen kan Volvo Lastvagnar tillverka 60.000 hytter. Satsningen beräknas ge ytterligare 140 jobb vid fabriken. - Detta är ett strategiskt mycket viktigt beslut för svensk industri i allmänhet och för Volvo Lastvagnar och Umeå i synnerhet, poängterar generaldirektör Per-Ola Eriksson, NUTEK, och konstaterar: - Jag har bedömt att NUTEK:s stöd till investering är mycket viktig för att garantera att den planerade satsningen blir av. Det bidrar också till att långsiktigt säkra fabrikens utveckling. Investeringen är viktig för Umeå och för hela Västerbotten. Den uppskattas ge ca 140 nya jobb. Många företag i regionen kommer att få indirekta positiva effekter av satsningen. Den planerade investeringen blir en bra grund för framtida satsningar. Den är också nödvändig för att utveckla fabrikens konkurrenskraft. Den nya anläggningen för grundlackering kan innebära nya förutsättningar för regionens plastföretag. - Sverige är ett litet land med stort internationellt beroende. För att svensk industri ska kunna hävda sig i en allt hårdare global konkurrens måste det finnas goda utvecklingsmöjligheter inom landets gränser. Sådana här satsningar är dessutom viktiga för den regionala utvecklingen, inte minst i landets norra delar, förklarar Per-Ola Eriksson, och tillägger: - Beslutet om regionalt utvecklingsbidrag till Volvo Lastvagnar är därför också motiverat utifrån behovet av en god regional tillväxt. Genom aktivt samspel mellan näringslivet och staten går det att utveckla en konkurrenskraftig industri, trots långa avstånd till de stora marknaderna. För ytterligare information: generaldirektör Per-Ola Eriksson, NUTEK, telefon 070-376 75 95. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/03/20030102BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/03/20030102BIT00180/wkr0002.pdf

Dokument & länkar