Pressmeddelande från Nutek, Vinnova, Invest in Sweden, ITPS

Pressmeddelande från Nutek, Vinnova, Invest in Sweden, ITPS Pite-konferens gav minister förslag om ökad tillväxt Hur få bättre fart på svensk tillväxt? Vid ett tredagarsseminarium i Pite Havsbad har 600 deltagare från offentliga myndigheter, företagare och politiker tagit fram ett tiopunktsprogram, som på fredagsförmiddagen överlämnades till samordningsminister Pär Nuder. -Det är ett komplicerat samspel mellan en rad olika aktörer som behövs för att förbättra tillväxten, konstaterade Nuder, som såg flera intressanta förslag i tiopunktslistan. Konferensen ordnades för tredje gången i Piteå. Arrangörer var Nutek, Vinnova, Invest in Sweden och ITPS. Så här ser tiopunktslistan ut i sin helhet: - Färre och större regioner för att nå en internationellt konkurrenskraftig profilering inom näringsliv, forskning, etc - Obligatorisk utbildning i entreprenörskap och företagande i gymnasieskolan - Inför gemensamma FoU-program mellan staten och näringslivet med särskild fokus på små och medelstora företag. - Öka insatserna för kapitalförsörjning i tidiga skeden - Uppmuntra ett inspirerande ledarskap - Inför förmånligare skatteregler för att underlätta generationsskiften i familjeföretag - Av-/Omreglera tjänstemarknaderna inom vård, omsorg m.fl. - Minska regelkostnaderna för små och medelstora företag med 25% till 2006 - Jämställ trygghetssystemen mellan att vara anställd och att vara företagare - Satsa mer på omställning och utveckling i befintliga företag Ytterligare upplysningar: Sven-Oskar Ruhmén, Nutek, 08 681 7702 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/20/20040820BIT20680/wkr0001.pdf

Om oss

Tillväxtverket bildades den 1 april 2009. Myndigheten arbetar offensivt för hållbar tillväxt i hela landet genom att underlätta företagande.

Dokument & länkar