Arrowhead använder TimeSpace Radios trådlösa bredbandsteknik

Arrowhead använder TimeSpace Radios trådlösa bredbandsteknik Lundaföretaget TimeSpace Radio har levererat och installerat två system till Arrowhead i Malmö. Det är början på ett närmare samarbete mellan företagen som ger TimeSpace Radio värdefull erfarenhet av de krav som s k ISP dvs företag som erbjuder Internetanslutningar och tjänster på Internet, ställer. Samarbetet bygger på ett letter of intent som TimeSpace Radio och Etermedia (ett företag inom Arrowhead-gruppen) tidigare skrivit. Arrowhead får genom samarbetet tillgång till spjutspetskunskap inom trådlös bredbandsteknologi. TimeSpace Radio har levererat och installerat två delsystem bestående av 2 respektive 3 radiostationer till Arrowhead. Systemen används för att knyta in accesspunkter till Arrowheads totala nät. Detta är den första installationen hos en ISP med ett huvudfokus på IP-baserade tjänster. Delsystemen kan enkelt byggas ut och vidareutvecklas. Denna affär har genomförts i samverkan med UpGrade Communication, ett bolag inom Doro- koncernen "Vi har valt ett närmare samarbete med TimeSpace Radio då deras plattform är allsidig och flexibel. Vi hoppas att en närmare relation med leverantören, som i detta fall geografiskt ligger nära oss, ger oss tillgång till värdefull kunskap i vår fortsatta utbyggnad av vårt operatörsnät. Vi ser framför oss att TimeSpace Radios teknik är en av de byggstenar vi kommer att använda oss av", säger Anders Hörberg, affärsområdeschef på Arrowhead access. "Arrowhead representerar som en ISP ett nytt och strategiskt kundsegment för TimeSpace Radio. Vi uppfattar Arrowheads position på marknaden som mycket god. Genom sitt kunderbjudande, sin storlek, och aggressiva bearbetning av marknaden i kombination med fokus på IP och trådlös bredbandsaccess kommer samarbetet att vara en tillgång för oss. Vi bedömer att det utöver ökad försäljning även kommer att resultera i värdefull kunskap som vi kommer att ha nytta av i vår fortsatta produktutveckling", säger Anders Johansson, VD, TimeSpace Radio. Den tekniska utvecklingen inom telefoni, radio och data har möjliggjort en volymökning när det gäller överföring av information som i pappersbaserade system inte var ekonomiskt försvarbar eller ens praktiskt genomförbar. När möjligheten nu finns, föds också ständigt nya kommunikationsbehov. Den starkaste drivkraften för närvarande är Internet, som får allt större betydelse för såväl företag som privatpersoner. Operatörerna utgör en kundgrupp med stor potential för TimeSpace Radio. Både de traditionella operatörerna och de mobila har behov av flexibel teknologi i nätet. På avreglerade marknader ökar antalet operatörer snabbt. Därmed ökar också behovet av olika typer av accesslösningar. Besök gärna vår hemsida www.timespace.se TimeSpace Radio är ett innovativt företag som utvecklar och marknadsför intelligenta trådlösa bredbandssystem för lokal och regional kommunikation. Kunderna är kommuner, bostadsföretag, skolor, sjukhus, andra typer av storföretag samt teleoperatörer och så kallade Internet Service Providers. TimeSpace Radio startade 1990 på Ideon i Lund, har ca 40 anställda och aktien är officiellt noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista Kontaktperson: Kontaktperson: Mikael Jannert, Ekonomichef Rolf Pivén, Account Manager TimeSpace Radio AB TimeSpace Radio AB Tel: 046-286 23 57 Tel: 046-286 23 60 Mobiltel: 0708-70 62 95 Mobiltel: 0709-60 26 69 mikael.jannert@timespace.se rolf.piven@timespace.se Kontaktperson: Anders Hörberg, Affärsomr Chef Arrowhead access Tel: 040-691 20 07 Mobiltel: 0709-95 29 27 anders.h@arrowhead.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/06/06/20000606BIT00390/bit0002.pdf

Dokument & länkar