TimeSpace Radio expanderar med kontor i Stockholm

TimeSpace Radio expanderar med kontor i Stockholm Lundaföretaget TimeSpace Radio, som arbetar med fast trådlös bredbandskommunikation, utökar sin verksamhet. Ett nytt kontor öppnas inom kort i Stockholm. Till det nya kontoret rekryteras nu både utvecklingsingenjörer med olika inriktning och account managers med internationell erfarenhet. "Att finnas på plats i Stockholm bedömer vi ha ett strategiskt värde. Det är viktigt att vara nära kunden. Operatörerna i Sverige, vars huvudkontor i de flesta fall ligger i Stockholm, är en intressant kundgrupp. Vi är nu mogna för att utveckla nära samarbeten med dem. Tillväxttakten ökas nu inom såväl försäljning som produktutveckling. Med ett kontor i Lund och ett i Stockholm kan vi bearbeta både den nordiska och den internationella marknaden på ett effektivare sätt. Vår Stockholmsetablering innebär också att vi kan rekrytera produktutvecklare som gärna vill bo i Stockholm med omnejd.", säger Mikael Jannert, tf VD TimeSpace Radio. Stockholm har de senaste åren etablerat sig som ett kompetensmässigt teknikblock inom IT-sektorn av högsta rang i världen. Med kontor i Stockholm räknar TimeSpace Radio med att öka sin rekryteringsbas av medarbetare med marknadskunskaper och erfarenheter inom data- och telekom respektive teknisk kompetens inom radio-, hårdvaru- och mjukvarukonstruktion. Världsmarknaden för utrustning för trådlösa bredbandsnät sk Global Broadband Wireless Equipment Market, uppskattas år 2001 vara värde drygt 1 miljard USD. År 2005 förväntas marknaden ha ett värde om 7 miljarder USD, allt enligt det oberoende undersökningsinstitutet Ovum. Besök oss på vår hemsida: www.timespace.se TimeSpace Radio är ett innovativt företag som utvecklar och marknadsför fasta intelligenta trådlösa bredbandssystem för lokal och regional kommunikation. Kunderna är kommuner, bostadsföretag, skolor, sjukhus, andra typer av storföretag samt teleoperatörer och så kallade Internet Service Providers. TimeSpace Radio startade 1990 på Ideon i Lund, har ca 45 anställda och är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista. Kontaktperson: Mikael Jannert, tf VD TimeSpace Radio AB Telefon: 046-286 23 57 Mobil: 0708-70 62 95 mikael.jannert@timespace.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/03/20001003BIT00380/bit0002.pdf

Dokument & länkar