Delårsrapport 2003-01-01-2003-03-31

DELÅRSRAPPORT 2003-01-01 - 2003-03-31 ·Orderstocken ökade med 25 % och uppgick till 130 MSEK (104). ·Orderingången inom affärsområdet Automation ökade med 80 % genom flera intressanta order. ·Första kvartalet har belastats av lägre leveransvolymer. Nettoomsättningen minskade till 74,9 MSEK (94,3). ·Rörelseresultatet uppgick till -5,7 (-1,7) och resultat efter finansnetto till -7,8 (-3,8). Tivox AB (publ) Västra Ringvägen 4, Box 56, 522 22 TIDAHOLM Tel: 0502-195 00, Fax: 0502-712 54 E-post: info@tivox.se Hemsida: www.tivox.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01300/wkr0001.doc Hela rapporten

Om oss

Tivox ska utveckla och skapa konkurrenskraftiga företag inom främst verkstadsindustri samt tillhörande handel.

Dokument & länkar